การคุ้มครองผู้ซื้อใน eBay - กระบวนการแก้ปัญหาการร้องเรียน (Dispute Resolution Process)
ข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ขายและผู้ซื้อข้ามประเทศ
English  |  日本語  |  ภาษาไทย
สรุปรวมเนื้อหาการคุ้มครองผู้ซื้อใน eBay

การแก้ไขปัญหาทีละขั้น

คำถามที่พบบ่อยของผู้ขาย

คำถามที่พบบ่อยของผู้ซื้อ

การคุ้มครองของ PayPal ต่อผู้ซื้อใน eBay

ติดต่อเรา
คำถามเกี่ยวกับการแก้ไขข้อร้องเรียน? โปรดติดต่อเรา

eBay ได้นำเสนอการอัปเดตและขยายการคุ้มครองสำหรับผู้ซื้อ เมื่อผู้ซื้อร้องเรียนว่าไม่ได้รับสินค้าหรือสินค้าที่ได้รับนั้นแตกต่างไปจากที่อธิบายไว้ในรายการสินค้าอย่างชัดเจน

การขยายการคุ้มครองผู้ซื้อใน eBay มีจุดประสงค์เพื่อ:

 • ช่วยเหลือผู้ซื้อและผู้ขายในการแก้ไขข้อพิพาทโดยลดขั้นตอนลงจากเดิม และทำให้ผู้ซื้อมีความคุ้นเคยกับการแก้ไขปัญหาด้าน ecommerce
 • เสนอทางเลือกในการติดต่อกับ eBay ในกรณีที่ผู้ซื้อและผู้ขายไม่สามารถทำการแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเอง eBayจะเข้าไปจัดการในทันที เพื่อให้แน่ใจว่าการทำรายการที่มีปัญหาได้รับการแก้ไข
 • คงคำนิยามและนโยบายส่วนใหญ่ที่ PayPalใช้ เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับ “การไม่ได้รับสินค้า” และ “สินค้าไม่ตรงตามคำบรรยาย”

การคุ้มครองผู้ซื้อใน eBay จะดำเนินไปตามขั้นตอนใหม่ซึ่งมีจุดมุ่งหมายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีขั้นตอนที่น้อยลงและใช้ระยะเวลาเร็วขึ้น อีกทั้งยังสื่อสารระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายอย่างแตกต่างกัน กระบวนการใหม่นี้ยังคงสนับสนุนให้มีการสื่อสารโดยตรงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย แต่ในกรณีที่ไม่ได้ผล ผู้ซื้อและผู้ขายยังคงมีทางเลือกในการติดต่อกับ eBay ซึ่งเราจะเข้าไปจัดการอย่างรวดเร็วเพื่อให้แน่ใจว่าการทำรายการที่มีปัญหาได้รับการแก้ไข

ในบางกรณีที่eBay พิจารณาแล้วว่าผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบ เราอาจจะเป็นผู้รับผิดชอบในการคืนเงินให้แก่ผู้ซื้อเอง

เราจะทยอยใช้ขั้นตอนการคุ้มครองผู้ซื้อใน eBay นี้บนเว็บไซต์อื่นๆ ของ eBay ซึ่งขอบเขตของการคุ้มครองผู้ซื้อใน eBay อาจแตกต่างกันไปในแต่ละเว็บไซต์ จึงขอแนะนำให้ตรวจสอบรายละเอียดของการคุ้มครองผู้ซื้อใน eBay นโยบายและขั้นตอนของแต่ละเว็บไซต์ก่อนที่จะเสนอขายสินค้า เราจะอัปเดตข้อมูลบนหน้านี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้ท่านใช้อ้างอิง ผู้ขายทุกคนต้องปฎิบัติตามการคุ้มครองผู้ซื้อใน eBay บนเว็บไซต์ที่ได้ทำการแปะขายสินค้าหรือทำรายการไว้้

การคุ้มครองผู้ซื้อใน eBay ในแต่ละ เว็บไซต์ของอีเบย์จะเป็นวิธีการสำคัญสำหรับผู้ซื้อและผู้ขายในการแก้ไขปัญหาการซื้อขายใน eBay ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหน้าเว็บไซต์การคุ้มครองผู้ซื้อใน eBay หรือจาก eBay เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

การไม่ปฏิบัติตามการคุ้มครองผู้ซื้อใน eBay อาจทำให้มีการดำเนินการดังต่อไปนี้:

 • หากeBayตัดสินว่าความผิดนั้น เกิดขึ้นจากผู้ขาย eBay อาจคืนเงินให้แก่ผู้ซื้อสำหรับการเรียกร้องที่ตรงตามเกณฑ์ และเรียกร้องให้ผู้ขายชำระเงินคืนให้แก่ eBay
 • จำกัดสิทธิพิเศษของบัญชี
 • จำกัดหรือระงับบัญชีของท่าน
 • สูญเสียสถานะการเป็น PowerSellerหรือผู้ขายระดับแนวหน้า (Top-rated Seller)และส่วนลดค่าธรรมเนียมสมาชิก

คำถามที่พบบ่อยของผู้ขายเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองผู้ซื้อใน eBay บน eBay.com และ eBay.co.uk
ข้อแตกต่างระหว่างการคุ้มครองผู้ซื้อใน eBay และการคุ้มครองผู้ซื้อใน PayPal คืออะไร?

ข้อแตกต่างสำคัญระหว่างทั้งสองบริการ มีดังนี้ี้:

 • ระยะเวลาแตกต่างกัน ใน eBay ผู้ขายมีเวลาเจ็ด (7) วัน (ใน eBay อเมริกา) หรือสิบ (10) วัน (ใน eBay อังกฤษ) ในการตอบกลับข้อเรียกร้องของผู้ซื้อ ส่วนใน PayPal ผู้ขายมีเวลามากกว่าในการตอบกลับ
 • การคุ้มครองผู้ซื้อใน eBay ครอบคลุมการชำระเงินใน eBay ทั้งหมด ไม่ใช่แค่ PayPal
 • ในกรณีที่ eBay พบว่าผู้ขายเป็นฝ่ายผิดในการร้องเรียนและผู้ขายยังไม่ได้คืนเงินให้แก่ผู้ซื้อ ทาง eBay จะชำระเงินคืนให้แก่ผู้ซื้อและเรียกร้องให้ผู้ขายชำระเงินคืนแก่ eBay ผ่าน PayPal

ผู้ขายจะได้รับการคุ้มครองอย่างไรหากแพ้ในกรณีพิพาท?

ผู้ขายจะได้รับการคุ้มครองในกรณีแพ้ข้อพิพาทหากสามารถแสดงหลักฐาน ใบส่งสินค้า ต่อ eBay ใบส่งสินค้าเป็นข้อมูลเพื่อตรวจสอบกับบริษัทขนส่งซึ่งจะแสดงข้อมูลต่อไปนี้ไว้อย่างชัดเจน:

 1. สถานะการส่งสินค้าแสดงว่า “ส่งแล้ว”
 2. วันที่ส่งสินค้า (ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ขายได้ส่งสินค้าภายในระยะเวลาที่ระบุไว้)
 3. ที่อยู่ของผู้รับ อย่างน้อยต้องแสดงชื่อเมือง/รัฐ หรือรหัสไปรษณีย์ (หรือเทียบเท่า) ของที่อยู่ที่แสดงอยู่บนหน้ารายละเอียดการสั่งซื้อใน eBay หรือหน้าการทำรายการใน PayPal และ
 4. สำหรับสินค้าที่มีมูลค่า 250 ดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือสกุลเงินท้องถิ่นที่เทียบเท่า) หรือมากกว่า ต้องมีหลักฐานลายเซ็นของผู้รับเพื่อยืนยันการส่ง

สำหรับการเรียกร้องว่า “สินค้าไม่ตรงตามคำบรรยายอย่าังชัดเจน (Significantly Not As Described)” ผู้ขายอาจจะได้รับการคุ้มครองจากการแพ้ข้อพิพาทหากสามารถแสดงเอกสารที่ชัดเจนว่าสินค้านั้นได้มีการอธิบายไว้อย่างถูกต้อง เช่น การเรียกร้องอาจมีการตัดสินเป็นประโยชน์ต่อผู้ขายเมื่อผู้ขายแสดงเอกสารต่อไปนี้ี้:

 1. ผู้ซื้อร้องเรียนว่าสินค้าถูกใช้แล้ว ไม่ใช่สินค้าใหม่ และรายการสินค้าได้มีการอธิบายไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นสินค้าเก่า หรือ
 2. ผู้ขายได้มีการอธิบายข้อบกพร่องของสินค้าไว้อย่างถูกต้อง หรือ
 3. สินค้าได้มีการอธิบายไว้อย่างถูกต้อง แต่หลังจากได้รับสินค้าผู้ซื้อไม่ต้องการ หรือ
 4. สินค้าได้มีการอธิบายไว้อย่างถูกต้อง แต่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ซื้อ หรือ
 5. สินค้ามีรอยขีดข่วนเล็กน้อย และได้มีการแจ้งไว้ว่าเป็นสินค้าใช้แล้ว

การเรียกร้องสิทธิ์โดยการยื่นผ่านศูนย์แก้ไขปัญหาของ PayPal ผู้ขายจะได้รับการคุ้มครองจากการแพ้โดยการคุ้มครองผู้ขายใน PayPal

Please click here for more details on Proof of Delivery and Proof of Shipment.

ฉันสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อคำตัดสินของการคุ้มครองผู้ซื้อใน eBay ได้หรือไม่?

หากเรื่องจบลงโดยเป็นประโยชน์ต่อผู้ซื้อ ผู้ขายอาจอุทธรณ์คำตัดสินโดยแสดงเอกสารที่เหมาะสมผ่านทาง ศูนย์แก้ไขปัญหาของ eBay (อเมริกา) หรือ ศูนย์แก้ไขปัญหาของ eBay (อังกฤษ)

ผู้ขายสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ eBayโดยการส่งอีเมล์เพื่อดำเนินการอุทธรณ์

จะเกิดอะไรขึ้นหากการอุทธรณ์เป็นผลสำเร็จ?

หาก eBay มีการกลับคำตัดสินในการอุทธรณ์ ผู้ขายจะได้รับเงินคืนตามวิธีการคืนเงินแบบเดิม

ฉันจะถูกเรียกเก็บเงินหรือไม่หาก eBay ปิดการร้องเรียนในนามของฉัน?

หากข้อเรียกร้องของผู้ซื้อจบลงโดยเป็นประโยชน์ต่อท่าน ท่านไม่ต้องชำระเงินคืนแก่ eBay หรือผู้ซื้อ

สำหรับรายการที่มีการร้องเรียน ค่าธรรมเนียมการขายใน eBay จะเป็นอย่างไร?

ค่าธรรมเนียมเมื่อขายของได้ (Final Value Fee)ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำรายการครั้งแรกที่จ่ายให้กับ eBay จะได้รับชำระคืนหากท่านดำเนินการต่อการเรียกร้องของผู้ซื้อโดยการคืนเงินเต็มจำนวนซึ่งรวมทั้งราคาสินค้าและค่าขนส่งให้แก่ผู้ซื้อ (และรับคืนสินค้าในกรณีที่ “สินค้าไม่ตรงตามคำบรรยาย”) ค่าธรรมเนียมของ eBay จะถูกส่งคืนหากมีการร้องเรียนที่เป็นเท็จและผู้ซื้อและผู้ขายไม่ได้ข้อยุติิ

จะเกิดอะไรขึ้นหากการเรียกร้องของผู้ซื้อจบลงโดยเป็นประโยชน์ต่อผู้ซื้อ?

หากเราตัดสินข้อพิพาทโดยเป็นประโยชน์ต่อผู้ซื้อและคืนเงินให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ขายจะต้องชำระเงินคืนให้แก่ eBay(สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูด้านล่างเกี่ยวกับการชำระเงินคืน"มีการจัดการเกี่ยวกับการชำระเงินคืนภายใต้การคุ้มครองผู้ซื้อใน eBay อย่างไร?")

ผู้ขายที่ได้รับการร้องเรียนจำนวนมากเทียบกับยอดขายรวมอาจจะเสี่ยงต่อการละเมิด นโยบายการดำเนินการผู้ขายของ eBay

หากผู้ซื้อกล่าวหาว่าสินค้าของท่านไม่ใช่ของแท้และการเรียกร้องถูกตัดสินให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ซื้อ eBay อาจจะกำหนดบทลงโทษต่อท่านซึ่งอาจสูงถึงและรวมทั้งการระงับบัญชีของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดู "จะเกิดอะไรขึ้นหากผู้ซื้อเชื่อว่าสินค้าเป็นของปลอม?" นโยบายการคุ้มครองผู้ซื้อใน eBay ในอเมริกา

ผู้ซื้อจะต้องรอนานเท่าใดก่อนที่จะยื่นคำร้อง?

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยผู้ซื้อสามารถติดต่อกับฝ่ายบริการลูกค้าของ eBay ได้ตลอดเวลา แต่เราอาจขอให้ผู้ซื้อรอในระยะเวลาที่เหมาะสมก่อนที่จะทำการเรียกร้อง ในเกือบทุกกรณีเราจะดูรวมถึง:

 • ระยะเวลาในการดำเนินการก่อนการส่งสินค้าที่ผู้ซื้อได้ระบุ
 • เวลาในการขนส่งโดยประมาณซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของการขนส่งและปลายทางในการส่งสินค้า ซึ่งรวมพิธีการศุลกากรหากสินค้านั้นถูกส่งระหว่างประเทศ
 • ในเกือบทุกกรณีให้บวกเผื่อไว้สามวันสำหรับความผันผวนของการขนส่ง

ในกรณีที่ผู้ขายเสนอที่จะส่งสินค้าแบบข้ามคืนและผู้ซื้อตกลงเลือก เราจะเผื่อไว้แค่วันเดียว ในกรณีที่ผู้ขายไม่ได้ระบุระยะเวลาการส่งของหรือผู้จัดส่งสินค้า เราจะไม่รับการเรียกร้องสำหรับการไม่ได้รับสินค้าจนกว่าหลังจากเจ็ด (7) วัน (ใน eBay อเมริกา) หรือสิบ (10) วัน (ใน eBay อังกฤษ) จากวันที่ชำระเงิน

ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินในประเทศหรือสภาวะอากาศเลวร้าย เราอาจใช้ขอร้องให้ผู้ซื้อรอนานขึ้น

เมื่อได้รับสินค้าแล้วผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องว่าสินค้าไม่ตรงกับที่อธิบายไว้ แต่ขอแนะนำให้ติดต่อกับผู้ขายก่อนเพื่อแก้ไขปัญหา

มีการจำกัดเวลาสำหรับผู้ซื้อในการยื่นคำร้องหรือไม่?

โดยปกติแล้วผู้ซื้อจะมีเวลา 45 วันนับจากชำระเงินเพื่อยื่นคำร้อง—ซึ่งเหมือนกับระบบแก้ไขข้อพิพาทของ PayPal ในปัจจุบัน อาจมีข้อยกเว้นซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ข้อมูลบัญชีสมาชิก ข้อมูลรายการสินค้า ตำแหน่งของสินค้า และวิธีการขนส่ง

หากสินค้ายังอยู่ระหว่างการขนส่งเมื่อผู้ซื้อยื่นคำร้องว่าไม่ได้รับสินค้า?

หากการตรวจสอบพบว่าสินค้าได้ถูกส่งออกไปภายระยะเวลาการส่งของผู้ขายแต่ยังส่งไม่ถึง เราอาจขอให้ผู้ซื้อรอต่อไปอีกสักระยะ และเราอาจจะขยายระยะเวลาที่ผู้ซื้อต้องรอซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์-เช่น หากสินค้าถูกส่งออกไปโดยบริการขนส่งแบบช้าหรือส่งระหว่างประเทศ

หากสินค้าติดอยู่ที่ศุลกากรเนื่องจากผู้ซื้อไม่จ่ายค่าธรรมเนียมนำเข้า?

ข้อพิพาทการค้าข้ามประเทศจะมีการประเมินเป็นรายกรณีโดยใช้ข้อมูลการซื้อขายที่มีทั้งหมด ผู้ขายข้ามประเทศยังสามารถอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบปัญหาโดยระบุในรายละเอียดสินค้าของพวกเขาว่า ผู้ซื้อข้ามประเทศต้องรับผิดชอบสำหรับภาษีนำเข้า ภาษีอากร ฯลฯ ที่เรียกเก็บโดยประเทศของผู้ซื้อ

ทำอย่างไรหาก eBay คืนเงินให้แก่ผู้ซื้อของฉัน และฉันชำระคืนให้แก่ eBay แล้วฉันถูกผู้ซื้อปฏิเสธการชำระเงิน?

ผู้ขายซึ่งได้ชำระเงินคืนให้แก่ผู้ซื้อแล้วถูกปฏิเสธการชำระเงิน ถูกพบว่าเป็นฝ่ายผิดในการเรียกร้องการคุ้มครองผู้ซื้อใน eBay อาจอุทธรณ์ต่อคำตัดสินของการคุ้มครองผู้ซื้อใน eBay โดยการแสดงหลักฐานของการปฏิเสธการชำระเงินไปยังศูนย์แก้ไขปัญหาของ eBay หากมีการกลับคำตัดสินผู้ขายจะได้รับเงินคืนตามวิธีการคืนเงินแบบเดิม

ผู้ซื้อซึ่งปฏิเสธการชำระเงินหลังจากที่ได้รับเงินคืนได้ละเมิดการคุ้มครองผู้ซื้อใน eBay และอาจทำให้เกิดความผิดดังที่ระบุไว้ในนโยบาย “การละเมิด eBay”

การประมาณระยะเวลาขนส่งของผู้ขนส่งอาจไม่ถูกต้อง เวลาในการคำนวนนี้ได้มาอย่างไร?

เราใช้การประมาณระยะเวลาขนส่งของผู้ขนส่งซึ่งเป็นบอกได้ดีที่สุดว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าใดในการส่งสินค้า อย่างไรก็ตามในเกือบทุกกรณีเราได้เผื่อเวลาเพิ่มไว้อย่างน้อยสามวันจากเวลาดำเนินการรวมระยะเวลาขนส่งเพื่อแก้ไขปัญหานี้ เราอาจยืดระยะเวลาตามประเภทของการขนส่งที่ผู้ขายใช้และตามตำแหน่งของผู้ซื้อ เรา้ต้องยอมรับว่าระยะเวลาขนส่งในการซื้อขายข้ามประเทศอาจใช้นานมากขึ้น

ที่อยู่ของผู้ซื้อใน eBay และ PayPal ไม่ตรงกัน ฉันควรใช้ที่ใด?

หากมีความขัดแย้งกันของที่อยู่ที่ลงรายละเอียดไว้ใน PayPal หน้า “รายละเอียดการทำรายการ” และใน eBay หน้า “แสดงรายละเอียดการสั่งซื้อ” เราจะพิจารณาจากผู้ซื้อที่มีข้อสัญญากับการขนส่งภายใต้การคุ้มครองผู้ซื้อใน eBay หากพวกเขาเลือกที่อยู่ทั้งสอง

ผู้ซื้อส่งก้อนอิฐคืนมาแทนที่จะเป็นสินค้า ฉันควรทำอย่างไร?

หากผู้ซื้อส่งสินค้าอื่นกลับมาหรือสินค้าเดียวกันแต่อยู่ในสภาพแย่กว่า ผู้ขายควรจะร้องเรียนไปยัง eBay ทันที เราจะตรวจสอบเรื่องราวและหากพบว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ขายเราจะคืนเงินที่ถูกปฏิเสธจากบัญชีให้แก่ผู้ขาย แล้วบันทึกเหตุการณ์ไว้ในประวัติของผู้ซื้อ หากเกิดเหตุการณ์แบบเดิมเราจะดำเนินการกับผู้ซื้อว่าเป็นการฉ้อโกง เราจะตรวจสอบจำนวนครั้งที่ผู้ขายทำการร้องเรียนเพื่อติดตามการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น

ในกรณีใดที่การเรียกร้องว่าสินค้า "ไม่ตรงตามคำบรรยาย" จะกลายเป็น "บังคับส่งคืน" สำหรับผู้ขาย?

เราเคารพในนโยบายการส่งคืนของผู้ขาย และการเปลี่ยนใจของผู้ซื้อไม่ใช่ข้ออ้างที่ยอมรับได้สำหรับกรณีสินค้าไม่ตรงตามคำบรรยาย (Significantly Not As Described) แต่ถ้ามีข้อมูลจากผู้ซื้อและข้อมูลในรายการสินค้าว่าสินค้าไม่ตรงกับที่อธิบายไว้ ผู้ซื้อจะต้องส่งสินค้าคืนให้แก่ผู้ขายเพื่อสิทธิในการขอคืนเงิน มีข้อยกเว้นสำคัญคือผู้ซื้อที่ได้รับเอกสารรับรองของผู้ผลิตหรือเอกสารรับรองการบังคับใช้กฎหมายว่าสินค้านั้นโดยแท้จริงแล้วไม่ใช่ของแท้จะไม่ต้องส่งสินค้าคืนไปยังผู้ขาย แต่เราอาจต้องใช้หลักฐานการทำลายสินค้าจากผู้ซื้อ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่หมวดนโยบายการคุ้มครองผู้ซื้อใน eBay เกี่ยวกับสินค้าปลอม)

ฉันคัดค้านการแก้ปัญหานี้ จะเกิดอะไรขึ้นหากไม่ชำระจำนวนเงินการขายคืนให้แก่

ท่านต้องชำระเงินคืนให้แก่ eBay ในทันทีที่ได้รับอีเมล์ร้องขอจากเรา การไม่จ่ายอาจมีผลรวมถึงทำให้ไม่ได้รับค่าธรรมเนียมการขายสำหรับรายการข้อพิพาท ไม่ได้รับสถานะPowerSellerและส่วนลดค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง การจำกัดการขายและระงับบัญชี

ฉันควรจะทำอย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ซื้อของฉันพอใจ?

 • ปฏิบัติตามนโยบายของ eBay ทั้งหมด
 • เขียนรายละเอียดคำอธิบายรายการสินค้าด้วยสภาพที่ถูกต้อง เช่น ใช้แล้ว ใหม่ หรือตกแต่งใหม่ อธิบายให้ชัดเจนหากมีตำหนิใดๆ
 • ใส่ภาพถ่ายสินค้าหลายๆ ภาพลงในรายการ โดยเฉพาะหากมีตำหนิ
 • ส่งสินค้าไปกับผู้ขนส่งซึ่งมีบริการขนส่ง และ/หรือ การยืนยันการส่ง
 • อัปโหลดข้อมูลการติดตามสินค้าไปยัง eBay ของฉัน หากท่านพิมพ์ป้ายกับ PayPal หรือ eBay ข้อมูลการติดตามจะถูกอัปโหลดโดยอัตโนมัติ
 • เมื่อสินค้าถูกส่งไปแล้ว ทำเครื่องหมายว่าส่งแล้วไว้ใน eBay ของฉัน
 • สื่อสารกับผู้ซื้อ - ปัญหาส่วนใหญ่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีนี้


ฉันควรทำอย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่าขั้นตอนนี้ดำเนินไปอย่างราบรื่น?

 • ส่งสินค้าไปยังที่อยู่สำหรับส่งสินค้าที่แสดงไว้บนหน้า “รายละเอียดการสั่งซื้อ”
 • จัดส่งสินค้าภายในระยะเวลาที่ท่านระบุไว้เสมอ
 • หากท่านรับการสั่งซื้อล่วงหน้าหรือขายสินค้าซึ่งทำตามสั่ง ระบุให้ชัดเจนถึงเวลาการส่งของที่คาดการณ์ไว้และดูให้แน่ใจว่าได้ส่งสินค้าภายในระยะเวลาการจัดส่ง
 • ตอบกลับทันที - ภายใน 3 วัน – ต่อคำขอของ eBay สำหรับเอกสารหรือข้อมูลอื่นๆ รวมทั้ง ใบส่งสินค้า


หากผู้ซื้อไม่ชำระค่าสินค้า? พวกเขาจะยังสามารถติดต่อ eBay เพื่อคัดค้านได้หรือไม่?

eBay ยินดีให้ผู้ซื้อติดต่อได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม แต่ eBay จะไม่อนุญาตให้เรียกคืนค่าสินค้าหากผู้ซื้อยังไม่ได้ชำระเงิน

หากฉันชนะในการอุทธรณ์ข้อพิพาท ผู้ซื้อจะสามารถให้แต้มความเห็นด้านลบ (Negative Feedback)ของรายการซื้อขายหรือไม่่?

ไม่มีการเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการแก้ไขปัญหาของ eBay และระบบแต้มความเห็น (Feedback) ผู้ซื้อมีอิสระที่จะแจ้งความเห็นไม่ว่าผลของการแก้ไขข้อพิพาทจะเป็นอย่างไร ข้อกำหนดของeBay ในการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแต้มความเห็นก็ยังคงมีผลใช้้

มีการจัดการเกี่ยวกับการชำระเงินคืนภายใต้การคุ้มครองผู้ซื้อใน eBay อย่างไร?

ในกรณีที่ eBay พบว่าท่านเป็นฝ่ายผิดในการเรียกร้องของผู้ซื้อ—และท่านยังไม่ได้คืนเงินให้แก่ผู้ซื้อ—eBay จะคืนเงินค่าสินค้าและค่าขนส่งให้แก่ผู้ซื้อ eBay จะตรวจสอบเพื่อเรียกเงินคืนจากผู้ขาย โปรดปฏิบัติตามแนะนำในข้อความจาก eBay ที่ส่งไปยังอีเมล์แอดเดรสใน eBay หรือ PayPal ของท่านอย่างเคร่งครัด และชำระเงินให้แก่ eBay ทันที

ฉันได้รับอีเมล์ร้องขอจาก eBay ให้ชำระเงินคืนผ่าน PayPal ฉันต้องทำอย่างไร?

ท่านเข้าไปที่ลิงก์ในอีเมล์ร้องขอและชำระเงินคืนให้แก่ eBay ผ่าน PayPal ขั้นตอนมีดังนี้ี้:

 • เปิดอีเมล์ของท่าน อ่านเนื้อหาและจำนวนเงินที่ต้องชำระ ในอีเมล์จะมีปุ่มชำระเงินของ PayPal;
 • คลิกปุ่มชำระเงินในอีเมล์;
 • เข้าสู่หน้าการชำระเงิน PayPal แบบปลอดภัย;
 • ตรวจสอบรายละเอียดใบแจ้งหนี้ของท่าน;
 • คลิกจ่าย

ท่านยังสามารถเข้าไปยังบัญชี PayPal ของท่านเพื่อชำระเงินให้ eBay ได้ที่ PayPal อีเมล์แอดเดรส claims@ebay.com (สำหรับรายการใน eBay อเมริกา) หรือ claims@ebay.co.uk (สำหรับรายการใน eBay อังกฤษ)

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับการชำระเงินคืนหรือการแก้ไขข้อพิพาท โปรด ติดต่อเรา

ผู้ขายสินค้าระหว่างประเทศควรใช้กระบวนการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนใด?

เราไม่ได้ประกาศใช้ระบบการแก้ไขปัญหาแบบใหม่บนเว็บไซต์ของ eBay ทุกประเทศอย่างพร้อมกันในทันที ดังนั้นในการทำรายการที่ไม่ใช่อเมริกา/อังกฤษ การแก้ไขปัญหาจะแตกต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับว่ารายการนั้นอยู่บน เว็บไซต์ใดของ eBay ในอีกสักระยะ อีเบย์ทยอยใช้ระบบการแก้ไขปัญหาแบบใหม่บนเว็บไซต์อื่นๆ ของ eBay

ในระหว่างนี้ หากเว็บไซต์ที่มีรายการยังไม่เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการแก้ไขปัญหาของ eBay ผู้ซื้อของท่านจะใช้กระบวนการแก้ไขปัญหาของเพย์พาลที่มีอยู่สำหรับเว็บไซต์นั้น ผู้ขายจะใช้กระบวนการแก้ไขปัญหาที่เริ่มโดยผู้ซื้อ ความรับผิดชอบและความคุ้มครองในการแก้ไขปัญหาของท่านเป็นดังที่ได้ระบุไว้บน eBay เว็บไซต์ที่ซึ่งผู้ซื้อได้ทำการซื้อสินค้าของท่านและเริ่มกระบวนการแก้ไขปัญหา


คำถามที่พบบ่อยของผู้ซื้อเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองผู้ซื้อใน eBay บน eBay.com และ eBay.co.ukฉันไม่ใช่ผู้ซื้อ อเมริกัน/อังกฤษ การซื้อของฉันใน eBay.com / eBay.co.จะได้รับความคุ้มครองหรือไม่่?

ได้ ผู้ซื้อทุกคนที่ทำการซื้อใน eBay.com / eBay.co.uk สามารถแจ้งข้อเรียกร้องและผ่านกระบวนการแก้ไขปัญหาตามนโยบายการคุ้มครองผู้ซื้อของ eBay ได้ใน eBay.com / eBay.co.uk

ฉันยังคงสามารถแจ้งข้อเรียกร้องหลังจากเริ่มข้อพิพาทบน PayPal ได้หรือไม่?

ไม่ได้ ในการยื่นข้อเรียกร้องตามการคุ้มครองผู้ซื้อใน eBay ท่านต้องไม่ได้เริ่มกระบวนการแก้ไขปัญหารูปแบบอื่น รวมทั้งปฏิเสธการชำระบัตรเครดิต (หากท่านชำระด้วยบัตรเครดิต) หรือการเรียกร้องการคุ้มครองผู้ซื้อใน PayPal (หากท่านชำระโดย PayPal)

ระบบการแก้ไขปัญหาของ eBay และ PayPayl ทำงานร่วมกันอย่างไร?

ระบบการแก้ไขปัญหาของ eBay เป็นวิธีการสำคัญในการจัดการกับปัญหาการทำรายการใน eBay แต่ผู้ซื้อยังคงมีทางเลือกที่จะดำเนินการต่อกับระบบ PayPal แทน ซึ่งคล้ายกับวิธีที่พวกเขาสามารถยื่นปฏิเสธการชำระเงินหากชำระโดยบัตรเครดิต เมื่อผู้ซื้อทำการเลือกระบบการแก้ปัญหาของeBay หรือ PayPal จะต้องใช้ระบบนั้นไปตลอดจนจบ

กฎพื้นฐานที่สนับสนุนวิธีที่ eBay จัดการกับการแก้ไขข้อพิพาทระหว่าง eBay PayPal และการปฏิเสธการชำระเงิน มีดังนี้ี้:

 • การแก้ไขปัญหาของ eBay เป็นวิธีการสำคัญในการจัดการกับปัญหาในการทำรายการใน eBay
 • ในกรณีที่ปัญหาถูกทบทวนใหม่ จะไม่เกิดผลซ้ำซ้อนต่อผู้ขายและไม่มีการคืนเงินซ้ำแก่ผู้ซื้อ
 • การปฏิเสธการชำระเงินลบล้างข้อพิพาทอื่นทั้งหมด

ฉันไม่ได้รับสินค้าของฉัน ฉันควรจะติดต่อ eBay เมื่อใด?

พยายามติดต่อผู้ขายเพื่อขอข้อมูลในการติดตามหรือขอเหตุผลว่าทำไมการส่งของล่าช้า หากเลยวันส่งของที่คาดการณ์ไว้และท่านยังไม่ได้รับคำตอบจากผู้ขาย ให้ไปยัง ศูนย์แก้ไขปัญหาของ eBay (อเมริกา) หรือ ศูนย์แก้ไขปัญหาของ eBay (อังกฤษ)

สินค้าที่ฉันได้รับไม่ถูกต้อง เสียหาย หรือแตกต่างไปจากคำอธิบายของผู้ขาย ฉันควรจะติดต่อ eBay เมื่อใด?

ขั้นแรกให้ติดต่อกับผู้ขาย ผู้ขายอาจยินดีคืนเงินให้หรือแลกเปลี่ยนสินค้าภายใน 45 วันของการชำระเงิน หากท่านไม่สามารถตกลงกับผู้ขายได้ ท่านสามารถติดต่อ eBay สำหรับความช่วยเหลือ โดยไปยัง ศูนย์แก้ไขปัญหาของ eBay (อเมริกา) หรือ ศูนย์แก้ไขปัญหาของ eBay (อังกฤษ)

ฉันไม่แน่ใจว่าสินค้าของฉันไม่ถูกต้อง เสียหาย หรือ “แตกต่างจากคำอธิบายของผู้ขาย” หรือไม่

บางตัวอย่างของสิ่งที่ครอบคลุม:

 • ท่านได้รับสินค้าที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิง เช่น ท่านสั่งซื้อหนังสือแต่ได้รับ DVD
 • สภาพของสินค้าไม่ถูกต้อง เช่น ในรายการกล่าวว่า “ใหม่” แต่สินค้าเห็นได้ชัดว่าถูกใช้แล้ว
 • ชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบของสินค้าหายไป (เช่น ชุดกล้องควรจะมีขาตั้งแต่ท่านไม่ได้รับ)
 • สินค้าชำรุดในการใช้ครั้งแรก - ครั้งแรกที่ท่านพยายามใช้ผลิตภัณฑ์นั้นแต่ใช้ไม่ได้ (เช่น HDTV เปิดไม่ได้)
 • สินค้าเป็นเวอร์ชั่นหรือรุ่นที่แตกต่างไปจากสินค้าที่แสดงไว้ในรายการ
 • สินค้าได้ถูกอธิบายไว้ว่าเป็นของแท้แต่ไม่ใช่
 • ชิ้นส่วนสำคัญหรือลักษณะเฉพาะของสินค้าหายไป และไม่ได้แจ้งไว้ในรายการ
 • ท่านสั่งซื้อสินค้าสามรายการจากผู้ขายและได้รับเพียงสองรายการ
 • สินค้าเสียหายระหว่างการส่งสินค้า

บางตัวอย่างของสิ่งที่ไม่ครอบคลุม:

 • ผู้ขายได้มีการอธิบายข้อบกพร่องของสินค้าไว้อย่างครบถ้วน
 • สินค้าได้มีการอธิบายไว้อย่างถูกต้องแต่หลังจากได้รับสินค้าท่านกลับไม่ต้องการ
 • สินค้าได้มีการอธิบายไว้อย่างถูกต้องแต่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังของท่าน
 • สินค้ามีรอยขีดข่วนเล็กน้อย และได้มีการแจ้งไว้ว่าเป็นสินค้าใช้แล้ว
 • ท่านยื่นคำร้องเนื่องจากผู้ซื้อไม่ต้องการแทนที่จะเป็นข้อพิพาทที่แท้จริง

ฉันจะติดต่อกับ eBay สำหรับความช่วยเหลือได้อย่างไร?

หากการสั่งซื้อของท่านตรงตามข้อกำหนดข้างต้น ท่านสามารถติดต่อกับ eBay สำหรับความช่วยเหลือโดยแจ้งข้อเรียกร้องผ่าน ศูนย์แก้ไขปัญหาของ eBay (อเมริกา) หรือ ศูนย์แก้ไขปัญหาของ eBay (อังกฤษ) ในบางกรณี eBay อาจขอให้ท่านแสดงเอกสารหรือการประเมินจากบุคคลที่สามเพื่อสนับสนุนการเรียกร้องของท่าน

การซื้อของฉันครอบคลุมการเรียกคืนได้เป็นจำนวนเงินเท่าใด?

หากเรายอมรับว่าการสั่งซื้อของท่านถูกต้อง เราจะคืนเงินให้ท่านผ่านทาง PayPal (ดังที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น) ตามราคาเต็มของสินค้าที่ซื้อบวกค่าขนส่งตามจริง หากท่านแจ้งเรียกร้องเนื่องจากสินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับคำอธิบาย ท่านอาจถูกขอให้จ่ายค่าส่งส่งสินค้ากลับ

ทำอย่างไรหากฉันไม่มีบัญชี PayPal เพื่อรับชำระเงินคืนจาก eBay?

ผู้ซื้อที่ไม่มีบัญชี PayPal จะต้องสมัครโดยใช้อีเมล์แอดเดรสที่ได้ลงทะเบียนไว้ใน eBay สำหรับไว้รับเงินคืน รายละเอียดทั้งหมดของบัญชี PayPal สามารถหาได้ในข้อตกลงสำหรับผู้ใช้บริการใน PayPal ที่ใช้กับบัญชี PayPal ของท่าน หากในกรณีที่เราไม่สามารถส่งเงินคืนไปยังบัญชี PayPal ได้ เราอาจคืนเงินให้ด้วยวิธีอื่น ซึ่งอาจรวมถึงบัตรกำนัลสำหรับซื้อสินค้าใน eBay การคืนเงินจะไม่ทำด้วยวิธีการอื่ื่น

เกิดอะไรขึ้นหลังจากฉันแจ้งร้องเรียน?

หลังจากร้องเรียน ท่านจะได้รับอีเมล์ยืนยัน ซึ่งเราอาจติดต่อท่านเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม อีกทั้งเราอาจพยายามติดต่อผู้ขายเพื่อสนับสนุนให้ผู้ขายติดต่อกับท่านโดยตรงเพื่อแก้ไขปัญหา

หากท่านไม่ได้รับสินค้าของท่าน:

ขั้นแรกพยายามติดต่อผู้ขายโดยตรง ท่านควรได้รับคำอธิบาย ข้อมูลการติดตามออนไลน์ หรือระยะเวลาการส่งของโดยประมาณ จากทางผู้ขายภายใน 3 วัน หากผู้ขายไม่ตอบกลับมาภายในเวลา ท่านสามารถยื่นร้องเรียนภายใต้การคุ้มครองผู้ซื้อใน eBay และ eBay อาจคืนเงินให้ท่านโดยตรง ขั้นตอนเพื่อขอรับเงินคืนได้มีการอธิบายไว้ในนโยบายการคุ้มครองผู้ซื้อใน eBay

หากสินค้าของท่านไม่เหมือนกับที่อธิบายไว้ในรายการ:

เราจะเปรียบเทียบการร้องเรียนของท่านว่าสินค้านั้นไม่ตรงกับที่อธิบายไว้กับสิ่งที่อยู่ในรายการใน eBay ของผู้ซื้อ ดังนั้นผู้ขายควรอธิบายสินค้าของตนอย่างชัดเจน ถูกต้องและตามจริง ควรจะมีภาพที่ชัดเจนแสดงให้เห็นสภาพของสินค้าและตำหนิใดๆ

เราอาจจะทำดังต่อไปนี้ (ขึ้นอยู่กับการร้องเรียนของท่าน):
• แจ้งให้ท่านทราบว่าสินค้าได้มีการอธิบายไว้อย่างชัดเจน ถูกต้อง แล้วยกเลิกการร้องเรียน
• ยอมรับการเรียกร้องแล้วขอให้ท่านส่งสินค้าคืนไปยังผู้ขาย เมื่อสินค้าถูกส่งคืนเราจะชำระเงินคืน
• ยอมรับการเรียกร้องแต่ไม่ต้องส่งสินค้าคืนไปยังผู้ขาย (เช่น หากท่านได้รับเอกสารรับรองของผู้ผลิตหรือเอกสารรับรองการบังคับใช้กฎหมายว่าสินค้านั้นโดยแท้จริงแล้วไม่ใช่ของแท้) ในกรณีนี้ eBay จะจ่ายเงินคืนให้ท่านโดยตรง


ฉันจะยกเลิกเรื่องที่แจ้งไว้อย่างไร?

การยกเลิกเรื่องที่แจ้งไว้ ให้เข้าสู่ระบบไปยังเรื่องของท่านโดยผ่านทาง ศูนย์แก้ไขปัญหาของ eBay แล้วเลือกตัวเลือกเพื่อ “ยกเลิกเรื่องร้องเรียนของฉัน”

การซื้อใดไม่รวมอยู่ในการคุ้มครองผู้ซื้อใน eBay?

นโยบายการคุ้มครองผู้ซื้อใน eBay ไม่ครอบคลุมการบริการและสินค้าบางประเภท; การทำปลอม การละเมิดหรือการเรียกร้องที่ผิดกฎหมาย หรือการซื้อที่ท่านได้รับหรืออาจมีการชดเชยจากบุคคลที่สาม และไม่รวมการซื้อดังต่อไปนี้:

 • สินค้าที่ฝ่ายฝืนข้อห้ามหรือนโยบายสินค้าต้องห้ามของเรา
 • สินค้าที่อยู่ในความคุ้มครองภายใต้การคุ้มครองการซื้ออุปกรณ์ในทางธุรกิจของ eBay และการคุ้มครองการซื้อพาหนะของ eBay
 • สินค้าที่อยู่ในรายการหรือควรจะอยู่ในรายการ (ภายใต้นโยบายการลงรายการของเรา) ในหมวดหมู่ต่อไปนี้:
  • บริการแบบพิเศษ
  • อสังหาริมทรัพย์Additional site navigation