export.ebay.co.th
ยินดีต้อนรับสู่อีเบย์
อีเบย์คืออะไร?
อีเบย์ทำงานอย่างไร?
ทำไมต้องอีเบย์?
ใครขายของบน อีเบย์ บ้าง?
สินค้ายอดนิยมบนอีเบย์
แนวคิดในการขาย
เริ่มต้นซื้อขาย
ก่อนการขาย
ปิดการขาย
กฎและนโยบายที่สำคัญ
ชุดเครื่องมือเริ่มต้นสำหรับนักขาย
หลักสูตร OnRamp สำหรับนักขาย
สัมมนาและการอบรม
เพย์พาล
มหาวิทยาลัยอีเบย์
ผู้ช่วยการค้า
ชุมชนอีเบย์
ขยายธุรกิจของคุณด้วยเครื่องมือจากอีเบย์
 
กลยุทธ์เพื่อความสำเร็จ
กฎและนโยบายที่สำคัญ
นโยบายที่สำคัญเหล่านี้สรุปเฉพาะสาระสำคัญเพื่อให้คุณใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น สามารถติดตามกฎและนโยบายทั้งหมดในปัจจุบันได้จากหัวข้อ กฎและนโยบายที่สำคัญ ได้บน eBay.com

สินค้าห้ามขายและสินค้าที่จำกัดการขาย - ข้อมูลทั่วไป

ก่อนประกาศขายสินค้าของคุณ คุณจำเป็นต้องตรวจสอบว่าสินค้าของคุณอนุญาตให้ขายบนอีเบย์หรือไม่ และสินค้านั้นมีข้อจำกัดเฉพาะอย่างไร เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดตามมา ในฐานะผู้ขายสินค้าบนอีเบย์ คุณจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบว่าสินค้าที่ขายนั้นถูกต้องตามกฎหมาย

การฝ่าฝืนนโยบายเหล่านี้อาจจะเกิดผลตามมาได้หลายอย่างรวมไปถึง:

 • การยกเลิกรายการประกาศขาย

 • การจำกัดสิทธิการใช้งานแอคเคานต์

 • การระงับใช้งานแอคเคานต์

 • ยึดค่าธรรมเนียมรายการประกาศขายที่ถูกยกเลิก

 • สูญเสียสถานะ PowerSeller

เมื่อมีการละเมิดนโยบาย อีเบย์จะอีเมล์แจ้งผู้ขายและผู้ประมูล ว่าการประกาศขายสินค้าถูกปิดลงแล้ว คุณจะต้องติดต่ออีเบย์เพื่อรายงานการละเมิดนโยบายโดยใช้ลิงค์ “รายงาน” หรือ “ติดต่อเรา” ที่อยู่ในหน้านโยบายส่วนใหญ่

ทำความเข้าใจกับกฎเกี่ยวกับสินค้าที่ห้ามขายและถูกจำกัดการขาย

 • นโยบายเกี่ยวกับการประกาศขายสินค้ามักจะขึ้นอยู่กับกฎหมายของประเทศและรัฐ แต่อย่างไรก็ตาม ข้อห้ามต่างๆ ในการขายสินค้าที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งหรือสินค้าที่มีความละเอียดอ่อนนั้นอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเสมอไป ข้อจำกัดเหล่านี้สร้างขึ้นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่าย รวมถึงผู้คนในชุมชนอีเบย์ ดูตัวอย่างและรายละเอียดได้ที่ นโยบายสินค้าหมิ่นประมาท

 • เมื่อขายสินค้าข้ามประเทศ โปรดระมัดระวังข้อบังคับสำหรับ การค้าขายระหว่างประเทศ และ ข้อจำกัดในการนำเข้า สินค้าบางชนิดอาจถูกกฎหมายในประเทศของคุณ แต่อาจผิดกฎหมายประเทศอื่น

 • แม้สินค้าบางชนิดจะถูกจัดไว้เป็นสินค้าต้องห้ามในรายการต่อไปนี้ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะขายไม่ได้เลย ตัวอย่างเช่น ใน นโยบายอุปกรณ์การแพทย์ ที่ห้ามขายสินค้าหลายชนิด (เช่น คอนแทคเลนส์) แต่ก็ยังมีสินค้าหลายชนิดที่ขายได้ ในบางกรณี (เช่น อุปกรณ์การแพทย์อื่นๆ) หากมีข้อสงสัย โปรดอ่านหน้าเว็บนโยบายอย่างระมัดระวัง หน้าเว็บนโยบายจะมีรายละเอียดในหัวข้อข้อมูลเพิ่มเติมและตัวอย่าง
  หมายเหตุ: ตัวอย่างเหล่านี้ได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อช่วยอธิบายนโยบายและไม่ได้หมายความว่าข้อห้ามจะสิ้นสุดลงเท่านี้

 • นอกจากนี้ยังควรตรวจสอบกฎการประกาศขายสินค้าและกฎเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อตรวจสอบว่าสินค้าของคุณมีข้อจำกัดเพิ่มเติมหรือไม่

สินค้าห้ามขายและสินค้าที่จำกัดการขาย:


 

About eBay | Announcements | Security Center | Policies | Site Map | Help