export.ebay.co.th
ยินดีต้อนรับสู่อีเบย์
อีเบย์คืออะไร?
อีเบย์ทำงานอย่างไร?
ทำไมต้องอีเบย์?
ใครขายของบน อีเบย์ บ้าง?
สินค้ายอดนิยมบนอีเบย์
แนวคิดในการขาย
เริ่มต้นซื้อขาย
ก่อนการขาย
ปิดการขาย
กฎและนโยบายที่สำคัญ
ชุดเครื่องมือเริ่มต้นสำหรับนักขาย
หลักสูตร OnRamp สำหรับนักขาย
สัมมนาและการอบรม
เพย์พาล
มหาวิทยาลัยอีเบย์
ผู้ช่วยการค้า
ชุมชนอีเบย์
ขยายธุรกิจของคุณด้วยเครื่องมือจากอีเบย์
 
กลยุทธ์เพื่อความสำเร็จ
กฎและนโยบายที่สำคัญ
นโยบายที่สำคัญเหล่านี้สรุปเฉพาะสาระสำคัญเพื่อให้คุณใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น สามารถติดตามกฎและนโยบายทั้งหมดในปัจจุบันได้จากหัวข้อ กฎและนโยบายที่สำคัญ ได้บน eBay.com

กฎของผู้ซื้อ - ภาพรวม

นโยบายของอีเบย์ช่วยทำให้แน่ใจว่าการซื้อขายบนชุมชนอีเบย์นั้นปลอดภัย ยุติธรรม และเพลิดเพลิน ในฐานะผู้ซื้อ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและทำความเข้าใจนโยบายต่างๆ ของอีเบย์ รวมถึงข้อตกลงผู้ใช้ของอีเบย์

นโยบายของอีเบย์มีจุดมุ่งหมายเพื่อ:

 • สนับสนุนกฎหมายและข้อบังคับของรัฐบาล

 • ลดความเสี่ยงให้กับผู้ซื้อและผู้ขาย

 • ให้โอกาสเท่าเทียมกันแก่ผู้ซื้อทุกคน

 • ให้ประสบการณ์การซื้อสินค้าที่เพลิดเพลิน

 • สนับสนุนคุณค่าของชุมชนอีเบย์

คำแนะนำสำหรับผู้ซื้อ

 • ในฐานะผู้ซื้อคุณจะต้อง:

  • ยืนยันการชำระเงินค่าสินค้าที่ชนะการประมูลหรือซื้อผ่าน Buy It Now สินค้าส่วนใหญ่บนอีเบย์อยู่ในลักษณะการประมูลและเป็นสัญญาผูกพันที่คุณจะต้องซื้อสินค้าหากชนะการประมูล ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทลงโทษหากไม่ชำระเงินได้ที่ นโยบายการไม่ชำระค่าสินค้า

  • ประมูลเพื่อซื้อสินค้าอย่างจริงจัง รวมถึงเมื่อคุณประมูลแบบไม่มีสัญญาผูกพัน (สำหรับสินค้าที่ผ่านการรับรองเช่นอสังหาริมทรัพย์และยานพาหนะ) การประมูลที่ไม่มีสัญญาผูกพันยังคงแสดงเจตนารมณ์ในการซื้อของคุณ เราไม่อนุญาตให้คุณประมูลด้วยจุดประสงค์ที่ไม่เหมาะสม

  • ใช้ตัวเลือก การประมูลนอกกฎ เฉพาะในกรณีที่ทำได้เท่านั้น (ตัวอย่างเช่น คุณสามารถป้อนศูนย์เกินจำนวนที่กำหนดเพื่อประมูลได้) ห้ามใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเปลี่ยนกระบวนการประมูลอื่นๆ

  • ประมูลหรือซื้อสินค้าเฉพาะเมื่อคุณมีสิทธิตามข้อกำหนดผู้ซื้อของผู้ขายตามที่อธิบายในประกาศขายสินค้า (ตัวอย่างเช่น ผู้ขายสามารถระบุประเทศที่ผู้ซื้ออาศัยอยู่หรือกำหนดวิธีชำระเงินเฉพาะ) ประมูลหรือซื้อสินค้าเมื่อคุณต้อการซื้อสินค้าเท่านั้น ห้ามรบกวนการประกาศขายสินค้า การละเมิดนโยบายเหล่านี้ถือว่าเป็นการซื้อที่ไม่พึงประสงค์และเป็นอันตราย

  • ใช้ตัวเลือก Buy It Now แทนการประมูลหากคุณรู้จักกับผู้ขาย เนื่องจากผู้ที่เป็นสมาชิกครอบครัว เพื่อนร่วมงาน เพื่อน และเพื่อนร่วมห้องสามารถรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ไม่เปิดประมูลให้ผู้อื่นได้ ผู้ขายไม่สามารถประมูลสินค้าของตนเองได้ การเข้าร่วมใน การประมูลเพื่อปั่นราคา เพื่อเพิ่มราคาสินค้าหรือจงใจละเมิดนโยบายอีเบย์ถือเป็นการละเมิดกฎหมายในหลายๆ แห่ง

 • ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายไม่สามารถ รบกวนการซื้อขาย หรือเสนอการซื้อขายสินค้าที่ประกาศ นอกไซต์อีเบย์ ได้ (ดู กฎสำหรับทุกคน – ข้อมูลทั่วไป)

 • การประกาศในส่วน Want it Now ของอีเบย์ต้องเป็นไปตามนโยบายอีเบย์ด้วย ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ดูหน้า นโยบาย Want It Now

การฝ่าฝืนนโยบายเหล่านี้อาจจะเกิดผลตามมาได้หลายอย่างรวมไปถึง:

 • การยกเลิกรายการประกาศขายของคุณ

 • การจำกัดสิทธิการใช้งานแอคเคานต์ของคุณ

 • การระงับใช้งานแอคเคานต์

 • ยึดค่าธรรมเนียมรายการประกาศขายที่ถูกยกเลิก

 • สูญเสียสถานะ PowerSeller

ถ้าต้องการทำความเข้าใจกฎการขายของอีเบย์ โปรดอ่าน กฎสำหรับผู้ขาย – ข้อมูลทั่วไป

ถ้าต้องการรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎของอีเบย์ คุณสามารถ ฝึกอบรมนโยบายการตลาดการของอีเบย์ และ การฝึกอบรมเพื่อความเชื่อใจและความปลอดภัย อื่นๆ

ถ้าต้องการรายงานการละเมิดนโยบาย:
 1. อ่านหน้านโยบายที่เกี่ยวข้องกับการละเมิด (ดู กฎและนโยบาย – ข้อมูลทั่วไป)

 2. คลิกที่ลิงค์ “รายงาน” ที่ด้านล่างของหน้านโยบาย

 3. ป้อนหมายเลขสินค้าของประกาศขายสินค้าที่ต้องการรายงาน

 4. คลิกที่ปุ่ม ส่ง เพื่อส่งข้อความไปยังศูนย์บริการลูกค้าของอีเบย์

คุณสามารถรายงานการละเมิดได้โดยคลิกที่ลิงค์ “ติดต่อเรา” ที่ด้านซ้ายของหน้าวิธีใช้ใดๆ และคลิกที่ "รายงานสินค้า" และเลือกหัวข้อ

หมายเหตุ: รายงานเพียงครั้งเดียว การส่งอีเมล์หลายฉบับเพื่อร้องเรียนเรื่องเดียวกันจะทำให้การสืบสวนช้าลง

เมื่อเราได้รับรายงานของคุณ:

 • อีเบย์จะพิจารณาเหตุการณ์ของแต่ละรายการที่รายงานเข้ามา และดูประวัติการซื้อขาย ของสมาชิกก่อนที่จะทำการใดๆ

 • ถ้าการร้องเรียนไม่สามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจน อีเบย์อาจไม่ทำอะไรกับผู้ซื้อคนนั้น

 • เนื่องจากเหตุผลทางด้านความเป็นส่วนตัว อีเบย์ไม่สามารถอธิบายถึงผลของการสอบสวนได้


 

About eBay | Announcements | Security Center | Policies | Site Map | Help