export.ebay.co.th
หน้าแรก > ข้อมูลอัพเดทสำหรับผู้ขาย > ดึงดูดลูกค้า้ด้วยความปลอดภัียสูงสุด “อีเบย์คุ้มครองคุณ”
ประกาศจากอีเบย์

  การอัพเดตสำหรับผู้ขาย เดือนมกราคม 2010  
ดูการอัพเดตในเดือนมกราคมทั้งหมด
การอัพเดตค่าธรรมเนียม
รายการตรวจสอบสำหรับผู้ขาย
เคล็ดลับและเครื่องมือสำหรับแก้ไขการประกาศขายสินค้า
คำแนะนำและเคล็ดสำหรับการแก้ไขสินค้าหลายรายการพร้อมกัน
ข้อแตกต่างที่สำคัญ
 

ดึงดูดลูกค้า้ด้วยความปลอดภัียสูงสุดอีเบย์คุ้มครองคุณ

โครงการคุ้มครองผู้ซื้อแบบใหม่ของอีเบย์ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและส่งเสริมยอดขาย

เราลงทุนพัฒนาการให้บริการเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่ๆและรักษาฐานลูกค้าให้อยู่ซื้อสินค้าบนอีเบย์ด้วยโครงการคุ้มครองผู้ซื้อแบบใหม่ ในทั่วทั้งอีเบย์ ขณะนี้ ผู้ซื้อจะได้เห็นข้อความนี้ที่สนับสนุนให้พวกเขาซื้อสินค้าบนอีเบย์โดยได้อย่างมั่นใจ  ได้รับความพึงพอใจ และการตอบสนองที่รวดเร็วเช่นเดียวกับที่พวกเขาสามารถคาดหมายได้จากผู้ค้าปลีกที่น่าเชื่อถือความช่วยเหลืออยู่ใกล้เพียงแค่ยกหูโทรศัพท์

หัวใจสำคัญของโครงการใหม่คือกระบวนการแก้ปัญหาร้องเรียนบนอีเบย์ซึ่งเปิดตัวขึ้นเมื่อปีที่แล้วและมีผลแล้วกับผู้ซื้อทั้งหมด นโยบายนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการคุ้มครองผู้ซื้อของอีเบย์ ซึ่งขั้นตอนใหม่นี้จะช่วยอำนวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสำหรับทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

  • ผู้ซื้อสามารถซื้อสินค้าได้ด้วยความมั่นใจเต็มที่ เมื่อรู้ว่าหากพวกเขาไม่ได้รับสินค้า หรือหากสินค้าไม่เป็นไปตามที่บรรยายไว้ในประกาศขายสินค้า พวกเขาจะได้รับการดูแลอย่างรวดเร็ว และจะมีการแก้ปัญหาได้อย่างน่าพึงพอใจ เพียงแค่ยกหูโทรศัพท์เท่านั้น
  • ในฐานะผู้ขาย คุณรู้ว่า ผู้ซื้อของคุณจะได้รับคำแนะนำให้ติดต่อกับคุณเป็นอันดับแรก และหากผู้ซื้อรายใดรายหนึ่งของคุณติดต่อมาหาเรา เราจะแจ้งให้คุณทราบทันทีผ่านทางศูนย์กลางการร้องเรียนในMy eBay และผ่านทางอีเมล์ คุณจะมีเวลาถึง 7 วันสำหรับสินค้าที่ซื้อขายบนไซต์ของอีเบย์สหรัฐอเมริกา และมีเวลาถึง 10 วันสำหรับไซต์อีเบย์สหราชอาณาจักร เพื่อดำเนินการตอบสนองก่อนที่อีเบย์จะเข้ามาร่วมจัดการ
  • ระบบใหม่นี้ยังช่วยให้ผู้ขายให้ข้อมูลกับอีเบย์ได้สะดวกยิ่งขึ้น ผู้ขายยังสามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการช่วยลูกค้าแบบทันที เพื่อปรึกษาได้ตลอด 7 วันของสัปดาห์ ระหว่าง 5:00 - 10:00 นาฬิกา เวลามาตรฐานแปซิฟิก (PST)
  • ดำเนินการคืนเงินก่อนที่ผู้ซื้อของคุณจะดำเนินการ และเมื่อถึงตอนนี้ ค่าธรรมเนียมมูลค่าสุดท้าย (Final Value Fee) จะถูกคืนโดยอัตโนมัติ
  • เนื่องจากผู้ขายจะต้องให้ความสำคัญกับการสื่อสารและการให้บริการแก่ลูกค้า บัดนี้ คุณจึงมั่นใจได้ว่า ผู้ขายที่มักไม่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า จะทำให้ลูกค้าไม่วางใจซื้อของบนอีเบย์ อีเบย์พร้อมที่จะช่วยเหลือคุณ

รับทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการแก้ปัญหาบนอีเบย์ และวิธีการที่ขั้นตอนดังกล่าวจะช่วยเหลือคุณได้


การปกป้องผู้ขายของอีเบย์  – เราพร้อมดูแลคุณเช่นกัน

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการใหม่นี้ ผู้ขายจะสามารถยื่นอุทธรณ์สำหรับคำร้องที่ไม่สมเหตุสมผลและรับการชดเชยในกรณีของการเรียกเงินคืนและสินค้าที่ไม่ชำระเงินได้ อีเบย์จะทุ่มเทความพยายามต่อไปเพื่อช่วยป้องกัน ตรวจสอบ และยับยั้งการโกงของผู้ซื้อในทุกรูปแบบ หรือตรวจสอบและยับยั้งการใช้ระบบในทางที่ผิด

ดูภาพรวมทั้งหมดของการคุ้มครองผู้ขายของอีเบย์ รวมทั้งวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงและดำเนินการต่อคำร้องต่างๆAbout eBay | Announcements | Security Center | Policies | Site Map | Help