export.ebay.co.th
Home > การอัพเดตสำหรับผู้ขาย เดือนมกราคม 2010 > ข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่างไซต์ประเทศต่างๆ ของอีเบย์
Announcement

  การอัพเดตสำหรับผู้ขาย เดือนมกราคม 2010  
ดูการอัพเดตในเดือนมกราคมทั้งหมด
การอัพเดตค่าธรรมเนียม
รายการตรวจสอบสำหรับผู้ขาย
เคล็ดลับและเครื่องมือสำหรับแก้ไขการประกาศขายสินค้า
คำแนะนำและเคล็ดสำหรับการแก้ไขสินค้าหลายรายการพร้อมกัน
ข้อแตกต่างที่สำคัญ
 
ข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่างไซต์ประเทศต่างๆ ของอีเบย์ (ปรับปรุงข้อมูลในเดือนมกราคม 2010)

การอัพเดตส่วนใหญ่เหล่านี้จะมีขึ้นบนไซต์ประเทศต่างๆ ของอีเบย์ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคม 2010

  eBay.com eBay.co.UK eBay.DE eBay.com.AU
การอัพเดตค่าธรรมเนียมและร้านอีเบย์
โครงสร้างค่าธรรมเนียมใหม่

มีผลแล้ว
(เช่น การประมูลฟรีโดยมีราคาเริ่มต้นไม่เกิน $1.00)

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
(โครงสร้างค่าธรรมเนียมเป็นปัจจุบัน ตั้งแต่ปี 2008)

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
(โครงสร้างค่าธรรมเนียมเป็นปัจจุบัน ตั้งแต่ปี 2008)

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
(โครงสร้างค่าธรรมเนียมเป็นปัจจุบัน ตั้งแต่กันยายน 2009)

แพคเกจการเปิดร้านใหม่บนอีเบย์ กำลังจะมีผล

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
(การเปิดร้านอีเบย์เป็นปัจจุบัน ตั้งแต่ปี 2008)

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
(การเปิดร้านอีเบย์เป็นปัจจุบัน ตั้งแต่ปี 2008)

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
(การเปิดร้านอีเบย์เป็นปัจจุบัน ตั้งแต่กันยายน 2009)

รูปแบบสินค้าคงคลังจะถูกยกเลิก

กำลังจะมีผล
ประกาศขายสินค้ารูปแบบคงคลังจะเปลี่ยนเป็นประกาศขายสินค้าแบบราคาตายตัว

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
(ประกาศขายสินค้าถูกยกเลิกแล้วตั้งแต่ปี 2008)

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
(การเปิดร้านอีเบย์ถูกยกเลิกแล้วตั้งแต่ปี 2008)

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
(การเปิดร้านอีเบย์ถูกยกเลิกแล้วตั้งแต่กันยายน 2009)

รางวัลสำหรับผู้ขายที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ซื้อ
การปรับเป็นสถานะผู้ขายระดับแนวหน้า (Top-rated Seller) ของอีเบย์

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ยอดนักขาย (PowerSeller) ที่ขายดีบน eBay.com ทุกคนสามารถมีคุณสมบัติเหมาะสมจะเป็น Top-rated seler)

ขยายให้ครอบคลุมถึงยอดนักขาย (PowerSeller) ทั้งหมดของอีเบย์ที่ขายดีบน eBay.co.UK ตั้งแต่ 20 กุมภาพันธ์ 2010 ขยายให้ครอบคลุมถึงยอดนักขาย (PowerSeller) ทั้งหมดของอีเบย์ที่ขายดีบน eBay.DE ตั้งแต่ 20 กุมภาพันธ์ 2010 ยังไม่เริ่มใช้
รางวัลสูงสุดสำหรับนักขายที่มีบริการดีเยี่ยม

ผู้ขายระดับแนวหน้า (Top-rated seller) จะได้รับส่วนลด 20% สำหรับค่าธรรมเนียมมูลค่าสุดท้าย (Final Value Fee) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2009
ยอดนักขาย (PowerSeller) ที่ไม่ได้เป็นระดับแนวหน้าจะได้รับส่วนลด 5% ตั้งแต่เดือนเมษายน 2010


ผู้ขายระดับแนวหน้า (Top-rated seller) จะได้รับส่วนลดตามระดับชั้นสูงสุดถึง 30% สำหรับค่าธรรมเนียมมูลค่าสุดท้าย (Final Value Fee) ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2010
ยอดนักขาย (PowerSeller) ที่ไม่ได้เป็นระดับแนวหน้าจะได้รับส่วนลดสูงสุดถึง 15% ตามระดับชั้น ตั้งแต่เดือนมกราคม 2010

ผู้ขายระดับแนวหน้า (Top-rated seller) จะได้รับส่วนลดตามระดับชั้นสูงสุดถึง 30% สำหรับค่าธรรมเนียมมูลค่าสุดท้าย (Final Value Fee) ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2010
ยอดนักขาย (PowerSeller) ที่ไม่ได้เป็นระดับแนวหน้าจะได้รับส่วนลดสูงสุดถึง 15% ตามระดับชั้น ตั้งแต่เดือนมกราคม 2010

ยังไม่เริ่มมีผล

มาตรฐานขั้นต่ำที่สูงขึ้นสำหรับผู้ขายทั้งหมด

คะแนน 1 หรือ 2 ที่ผู้ซื้อในสหรัฐอเมริกาให้ไว้บนรายละเอียดสินค้า <=1% ส่วนการสื่อสาร ระยะเวลาในการบรรจุหีบห่อ และค่าขนส่ง <=2%

คะแนน 1 หรือ 2 ที่ผู้ซื้อในสหราชอาณาจักรให้ไว้บนรายละเอียดสินค้า <=1% ส่วนการสื่อสาร ระยะเวลาในการจัดส่ง และค่า P&P <=2%

คะแนน 1 หรือ 2 ที่ผู้ซื้อในเยอรมนีให้ไว้บนรายละเอียดสินค้า <=1.2% ส่วนการสื่อสาร ระยะเวลาในการส่ง และค่า P&P <=2.4%

ยังไม่เริ่มมีผล
นโยบายใหม่ในด้านการขาย เป็นข้อกำหนดสำหรับผู้ขายทุกรายตั้งแต่เดือนมีนาคม

เป็นข้อกำหนดสำหรับผู้ขายทุกรายตั้งแต่เดือนมีนาคม 2010

เป็นข้อกำหนดสำหรับผู้ขายทุกรายตั้งแต่เดือนมีนาคม 2010

ยังไม่เริ่มมีผล

กำหนดเวลาในการจัดส่ง 90 วัน

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
(มีผลแล้วในเดือนกันยายน 2009)

ขยายให้ครอบคลุมระยะเวลาในการบรรจุหีบห่อในหมวดหมู่ที่ระบุเพื่อให้มีตัวเลือก "ตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป" ขยายให้ครอบคลุมระยะเวลาในการบรรจุหีบห่อในหมวดหมู่ที่ระบุเพื่อให้มีตัวเลือก "ตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป" ยังไม่เริ่มมีผล
ข้อมูลผู้ขายแบบธุรกิจ (Business Seller) ในหน้าดูสินค้า ยังไม่เริ่มมีผล ประกาศขายสินค้าทั้งหมดโดยผู้ขายแบบธุรกิจ (Business Seller) ต้องระบุข้อมูลการติดต่อ เงื่อนไข และนโยบายการคืนสินค้า

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
(เปิดตัวแล้วตั้งแต่ปี 2008)

ยังไม่เริ่มมีผล
ขีดจำกัดค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ (ค่าธรรมเนียมการขนส่ง) สำหรับเสื้อผ้า รองเท้า และเครื่องประดับ ยังไม่เริ่มมีผล

มีผลแล้ว

ยังไม่เริ่มมีผล ยังไม่เริ่มมีผล
การขายที่ทำกำไรได้มากขึ้นและง่ายขึ้นบนไซต์ประเทศต่างๆ ของอีเบย์
การแก้ไขปัญหาร้องเรียนขั้นตอนใหม่

ขยายให้ครอบคลุมธุรกรรมทั้งหมด
ผู้ขายมีเวลาเจ็ด (7) วันในการตอบกลับ

ขยายให้ครอบคลุมธุรกรรมทั้งหมด
ผู้ขายมีเวลาสิบ (10) วันในการตอบกลับ

ยังไม่เริ่มมีผล ยังไม่เริ่มมีผล
การชำระค่าธรรมเนียม เป็นเงินสกุลปอนด์อังกฤษ (GBP)

มีผลใช้แล้ว
ตั้งแต่ 15 กพ. ผู้ใช้จากประเทศฮ่องกง จีน ไต้หวัน มาเก๊า และไทย จะสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมผ่านเพย์พาลเป็นเงินสกุลปอนด์อังกฤษ (GBP)ในไซต์ อเมริกา (US)เท่านั้น

มีผลใช้แล้ว
ตั้งแต่ 22 กพ. ผู้ใช้ในประเทศฮ่องกง จีน ไต้หวันมาเก๊าและไทย จะสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมในสกุลปอนด์อังกฤษได้ในไซต์ของอังกฤษและไซต์อื่นๆที่รองรับบริการเพย์พาล

มีผลใช้แล้ว
ตั้งแต่ 22 กพ.ผู้ใช้ในประเทศฮ่องกง จีน ไต้หวันมาเก๊าและไทย จะสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมในสกุลปอนด์อังกฤษได้ในไซต์ของเยอรมันและไซต์อื่นๆที่รองรับบริการเพย์พาล

 

มีผลใช้แล้ว
ตั้งแต่ 22 กพ.ผู้ใช้ในประเทศฮ่องกง จีน ไต้หวันมาเก๊าและไทย จะสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมในสกุลปอนด์อังกฤษได้ในไซต์ของออสเตรเลียและไซต์อื่นๆที่รองรับบริการเพย์พาล

ความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น

ในการสร้างลายน้ำ

มีผลแล้ว

มีผลแล้ว

มีผลแล้ว

ยังไม่เริ่มมีผล

ซื้อการแสดงผลในเว็บเพิ่มขึ้น

บน eBay.com
ยังไม่เริ่มมีผล เพิ่มคุณสมบัติการแสดงผลในเว็บไซต์ประเทศต่างๆ ให้ครอบคลุมถึงประกาศขายสินค้าแบบราคาตายตัวในสหราชอาณาจักร ยังไม่เริ่มมีผล ยังไม่เริ่มมีผล

ประกาศขายสินค้าให้ครอบคลุมหลากหลาย

หมวดหมู่มากยิ่งขึ้น

ขยายให้ครอบคลุมหลายหมวดหมู่มากขึ้น

ขยายให้ครอบคลุมหลายหมวดหมู่มากขึ้น เช่น สินค้ากีฬา สินค้าสำหรับทารก

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
(มีผลแล้วในหลายหมวดหมู่ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2009)

ยังไม่เริ่มมีผล
การแสดงรูปถ่ายสินค้าของผู้ขาย

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
(มีผลแล้วในหลายหมวดหมู่ตั้งแต่เดือนกันยายน 2009)

เริ่มเลือกรูปถ่ายจากผู้ขายเพื่อนำมารวมไว้ในแคตตาล็อกสินค้าของอีเบย์ เริ่มเลือกรูปถ่ายจากผู้ขายเพื่อนำมารวมไว้ในแคตตาล็อกสินค้าของอีเบย์ ยังไม่เริ่มมีผล

นำประกาศขายสินค้า GT
ที่ไม่มียอดขายออก

ยังไม่เริ่มมีผล

มีผลแล้ว
ประกาศขายสินค้าแบบขายจนกว่าจะยกเลิก (Good ‘Til Cancelled) ที่ไม่มียอดขายเป็นเวลา 16 เดือน จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

มีผลแล้ว
ประกาศขายสินค้าแบบขายจนกว่าจะยกเลิก (Good ‘Til Cancelled) ที่ไม่มียอดขายเป็นเวลา 16 เดือน จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

ยังไม่เริ่มมีผล
About eBay | Announcements | Security Center | Policies | Site Map | Help