export.ebay.co.th
หน้าแรก > ข้อมูลอัพเดทสำหรับผู้ขาย > รายการตรวจสอบสำหรับผู้ขาย
ประกาศจากอีเบย์

  การอัพเดตสำหรับผู้ขาย เดือนมกราคม 2010  
ดูการอัพเดตในเดือนมกราคมทั้งหมด
การอัพเดตค่าธรรมเนียม
รายการตรวจสอบสำหรับผู้ขาย
เคล็ดลับและเครื่องมือสำหรับแก้ไขการประกาศขายสินค้า
คำแนะนำและเคล็ดสำหรับการแก้ไขสินค้าหลายรายการพร้อมกัน
ข้อแตกต่างที่สำคัญ
 
รายการตรวจสอบสำหรับผู้ขาย

สิ่งที่คุณสามารถเริ่มดำเนินการได้เลย

 สินค้าในรายการตรวจสอบที่มีเครื่องหมายนี้อาจจำเป็นต้องอัพเดตข้อมูลในประกาศขายสินค้าของคุณ เพื่อเป็นการประหยัดเวลา ควรดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเหล่านี้ ลองดูว่าเครื่องมือแก้ไขประกาศขายสินค้าและประกาศขายสินค้าซ้ำของอีเบย์ช่วยให้การเปลี่ยนแปลงประกาศขายสินค้าของคุณเป็นเรื่องที่ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นได้อย่างไร
 • ตรวจสอบโครงสร้างค่าธรรมเนียมใหม่ของอีเบย์สหรัฐอเมริกาที่จะเริ่มมีผลเดือนมีนาคมนี้ ใช้การแสดงรายละเอียดค่าธรรมเนียม (Fee Illustrator) ช่วยกำหนดตัวเลือกค่าธรรมเนียมที่คุ้มค่ามากที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ ลงทะเบียนเดี๋ยวนี้ (แก้ไขพร้อมข้อเสนอ)
 • หากคุณเลือกร้านระดับพรีเมียมหรือระดับธุรกิจขนาดใหญ่ (Anchor Store) ควรตรวจสอบว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด กล่าวคือ มีคะแนนประสิทธิภาพผู้ขายในระดับ “สูงกว่ามาตรฐาน(Above Standard)” ตรวจดูคะแนนของคุณในแผงหน้าจอผู้ขาย
 • ทำความเข้าใจว่าค่าธรรมเนียมของคุณอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อประกาศขายสินค้ารูปแบบสินค้าคงคลัง(Store Inventory)ของคุณเปลี่ยนเป็นประกาศขายสินค้าแบบราคาตายตัว เลือกว่าต้องการต่ออายุสินค้าใดด้วยอัตราใหม่และเริ่มต้นแก้ไขเพื่อให้ปรากฏในผลค้นหาตรงตามความต้องการ (Best Match) ได้ดีที่สุด
 • เริ่มต้นขายสินค้าคงคลัง (Store Inventory)ที่คุณไม่ต้องการต่ออายุก่อนที่ราคาใหม่จะมีผลบังคับใช้: ตัวอย่างเช่น ตั้งราคาใหม่ ส่งเข้าประมูล เสนอขายในราคาพิเศษโดยใช้ Markdown Manager หรือใช้การเสนอราคาซื้อให้ผู้ขาย
 • ยุติหรือแก้ไขประกาศขายสินค้ารูปแบบคงคลังที่ขายไม่ได้ในปัจจุบันหรือไม่น่าจะขายดีในประกาศขายสินค้าแบบราคาตายตัวตามปกติ เพื่อช่วยคุณระบุหาสินค้าคงคลังนี้ ประกาศขายสินค้าที่ไม่มีความเคลื่อนไหวในช่วง 16 เดือนที่ผ่านมา จะถูกตั้งสถานะเป็นหมายเหตุในMy eBay และเครื่องมือสำหรับผู้ขายอื่นๆ รวมทั้งเทอร์โบลิสเตอร์ โปรแกรมจัดการการขาย (Selling Manager) โปรแกรมจัดการการขายสำหรับมืออาชีพ (Selling Manager Pro) และ Blackthorne
 • หากคุณต้องการได้สถานะผู้ขายระดับแนวหน้า (Top-rated Status) ในประเทศในสหภาพยุโรป ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ควรตรวจสอบว่าได้อัพเดตข้อมูลบัญชีของคุณในอีเบย์ของฉันจาก “ส่วนตัว” เป็น “ธุรกิจ” แล้ว
 • ดูว่าประกาศขายสินค้าของคุณได้รับผลกระทบจาก  การเปลี่ยนแปลงในส่วนหมวดหมู่และข้อมูลเฉพาะเจาะจงของสินค้า (Item Specifics) ที่จะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมที่จะถึงนี้หรือไม่
 • ตรวจสอบว่าคุณได้ปฏิบัติตามนโยบาย ด้านการขาย และมาตรฐานใหม่สำหรับผู้ขาย เพื่อจะได้สามารถขายสินค้าได้โดยไม่มีการติดขัด ข้อกำหนดเหล่านี้มีผลบังคับใช้แล้วสำหรับผู้ขายระดับแนวหน้า (Top-rated Seller) ของอีเบย์ และผู้ขายทั้งหมดจะถูกกำหนดให้ปฏิบัติตามในเดือนเมษายน 2010
 • ดำเนินการตามวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice)เพื่อให้ได้หรือรักษาไว้ซึ่งสถานะผู้ขายระดับแนวหน้า (Top-rated Seller) เพื่อจะได้รับส่วนลดสูงสุด 20% เมื่อโครงสร้างส่วนลดใหม่สำหรับยอดนักขาย (PowerSeller) มีผลบังคับใช้ในเดือนเมษายน
 • เริ่มต้นเพิ่มนโยบายการคืนสินค้าและระยะเวลาในการบรรจุหีบห่อในประกาศขายสินค้าในหมวดชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมสำหรับยานยนต์
 •  เริ่มต้นลบไอคอนยอดนักขาย (PowerSeller) ทั้งหมดออกจากรายละเอียดประกาศขายสินค้าของคุณ ต้นแบบประกาศขายสินค้า หน้าเกี่ยวกับฉัน (About Me) และหน้าต่างๆ ของร้าน


ในเดือนกุมภาพันธ์

 • ดำเนินการตามวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดต่อไปและตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดใหม่สำหรับผู้ขายและตารางส่วนลดใหม่สำหรับยอดนักขาย (PowerSeller) โดยใช้กระดานผู้ขาย (Seller Dashboard)ของคุณ
 • ใช้จากรูปแบบประกาศขายสินค้าใหม่ที่มีความหลากหลายในหลายหมวดหมู่สินค้า
 • ขายสินค้าคงคลังต่อไปหรือยุติประกาศขายสินค้าคงคลังที่คุณไม่ต้องการต่ออายุเพื่อนำมาใช้กับค่าธรรมเนียมใหม่ที่จะเริ่มในเดือนเมษายนในเดือนมีนาคม

 • เริ่มต้นทดสอบคุณลักษณะใหม่ ที่เกี่ยวกับความเข้ากันได้ของชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆ เมื่อมีให้บริการในหมวดชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมสำหรับยานยนต์
 • ตรวจดูว่าคุณได้ตรวจสอบตัวเลือกอัตราราคาใหม่แล้วและได้เลือกแพคเกจค่าธรรมเนียมที่เหมาะกับคุณมากที่สุด
 • ตรวจดูว่า ประกาศสินค้ารูปแบบสินค้าคงคลังที่คุณต้องการต่ออายุในอัตราใหม่นั้น ได้รับการปรับปรุงให้ได้ผลการค้นหาตรงตามความต้องการ (Best Match) แล้ว และดำเนินการขายต่อไปหรือยุติประกาศขายสินค้าที่คุณไม่ต้องการให้มีต่อไป ประกาศขายสินค้ารูปแบบสินค้าคงคลังทั้งหมดจะเปลี่ยนเป็นประกาศขายสินค้าแบบราคาตายตัว และจะต่ออายุโดยอัตโนมัติในอัตราใหม่ เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม

 • หากคุณต้องการสร้างลายน้ำ(Watermark)ให้รูปภาพของคุณ ให้เปลี่ยนค่าลายน้ำเริ่มต้นของคุณ
 • ติดตามตำแหน่งของคุณต่อไปโดยใช้กระดานผู้ขาย (Seller Dashboard)ของคุณเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับผู้ขายและเพื่อให้ได้รับส่วนลดสำหรับยอดนักขาย (PowerSeller) ที่จะมีผลบังคับใช้ในเดือนเมษายน


ภายในเดือนกันยายน

 • ตรวจสอบว่าได้ลบไอคอนยอดนักขาย (PowerSeller) และการอ้างอิงทั้งหมดออกจากรายละเอียดประกาศขายสินค้าของคุณ ต้นแบบประกาศขายสินค้า(Listing Template) หน้าเกี่ยวกับฉัน (About Me) และหน้าต่างๆ ของร้าน


อ่านเครื่องมือแก้ไขประกาศขายสินค้าและประกาศขายสินค้าซ้ำของอีเบย์ช่วยให้การเปลี่ยนแปลงประกาศขายสินค้าของคุณเป็นเรื่องที่ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นได้อย่างไร
ดูหน้าภาพรวมของประกาศสำหรับรายละเอียดทั้งหมด และอ่านคำถามพบบ่อยเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น

หากต้องการรายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ใน USA Motors โปรดไปที่หน้าภาพรวมของสินค้ายานยนต์About eBay | Announcements | Security Center | Policies | Site Map | Help