export.ebay.co.th
หน้าแรก > ข้อมูลอัพเดทสำหรับผู้ขาย > คำแนะนำและเคล็ดสำหรับการแก้ไขสินค้าหลายรายการพร้อมกัน
ประกาศจากอีเบย์

  การอัพเดตสำหรับผู้ขาย เดือนมกราคม 2010  
ดูการอัพเดตในเดือนมกราคมทั้งหมด
การอัพเดตค่าธรรมเนียม
รายการตรวจสอบสำหรับผู้ขาย
เคล็ดลับและเครื่องมือสำหรับแก้ไขการประกาศขายสินค้า
คำแนะนำและเคล็ดสำหรับการแก้ไขสินค้าหลายรายการพร้อมกัน
ข้อแตกต่างที่สำคัญ
 

คำแนะนำและเคล็ดสำหรับการแก้ไขสินค้าหลายรายการพร้อมกัน

โลกของE-Commerce นั้นมักเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และเมื่อนำมาประกอบกับนโยบายในอีเบย์ที่อาจมีการปรับปรุงอยู่เป็นระยะ ผู้ขายส่วนใหญ่จึงจำเป็นจะต้องอัพเดตประกาศขายสินค้าอยู่เรื่อยๆ

ต่อไปนี้เป็นข้อแนะนำเพื่อช่วยให้คุณสามารถแก้ไขประกาศขายสินค้าที่ใช้อยู่ของคุณหลายรายการพร้อมกัน และคำแนะนำว่าคุณควรทำอย่างไรหากประสบปัญหา

ขั้นพื้นฐาน
ส่วนเหล่านี้ได้แก่:

 • หัวข้อ (Title)
 • หมวดหมู่สินค้า (Categories)
 • รูปแบบ (Format)
 • ระยะเวลา (Duration)

 คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการระบุรายละเอียดที่สำคัญทั้งหมดแล้ว (ยอมรับ ปฏิเสธ หมดอายุ หรือถอนออก) ก่อนที่จะแก้ไขประกาศขายสินค้าเหล่านี้

สำหรับการแก้ไขประกาศขายสินค้ารูปแบบประมูล จะมีข้อจำกัดมากกว่าประกาศขายสินค้าแบบราคาตายตัว หากต้องการรับทราบเพิ่มเติมว่าคุณสามารถแก้ไขสิ่งใดได้บ้าง และเวลาเท่าใดที่สามารถดำเนินการได้ ในรูปแบบการประกาศขายสินค้าต่างๆ ให้ตรวจสอบตารางนี้

การเลือกเครื่องมือแก้ไขที่ถูกต้อง

1.เครื่องมือแก้ไขสินค้าหลายรายการพร้อมกันในMy eBay เครื่องมือนี้อยู่ในMy eBay สามารถใช้งานง่ายและสามารถแก้ไขประกาศขายสินค้าได้ 200 ประกาศพร้อมๆ กัน

ในการแก้ไขประกาศขายสินค้าที่ใช้งานอยู่ด้วยเครื่องมือแก้ไขสินค้าหลายรายการพร้อมกัน ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

 • คลิก "MY eBay" ที่ด้านบนของหน้าอีเบย์ อาจมีการขอให้คุณลงชื่อเข้าใช้
 • ในคอลัมน์ซ้าย คลิก Sell
 • เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ข้างประกาศขายที่คุณต้องการแก้ไข
 • คลิกปุ่ม “Edit”
 • ในหน้าแก้ไขประกาศขายสินค้า ให้เลือกข้อที่ต้องการแก้ไข
 • เลือกว่าคุณต้องการแก้ไขประกาศขายสินค้าทีละประกาศ (ทำการเปลี่ยนแปลงกับประกาศขายสินค้าต่างๆ) หรือแก้ไขหลายรายการพร้อมกัน (ทำการเปลี่ยนแปลงอย่างเดียวกันกับประกาศขายสินค้าทั้งหมดพร้อมๆ กัน) จากนั้น คลิก Continue
 • ในหน้าจอถัดไป ให้แก้ไขประกาศขายสินค้าของคุณ
 • คลิก Continue ตรวจสอบการแก้ไข และส่ง


2.โปรแกรมจัดการการขาย (Selling Manager) และโปรแกรมจัดการการขายสำหรับมืออาชีพ (Selling Manager Pro) เครื่องมือเหล่านี้มีการใช้เครื่องมือแก้ไขสินค้าหลายรายการพร้อมกันซึ่งอยู่ในMy eBay ทั้งนี้เพื่อใช้เปลี่ยนแปลงประกาศขายสินค้าของคุณ อย่างไรก็ตาม ฟังก์ชั่นนี้มีข้อดีคือ คุณสามารถเลือกแก้ไขประกาศขายสินค้าที่กำหนดเวลาไว้ในคราวเดียวเมื่อคุณแก้ไขประกาศขายสินค้าที่ใช้งานอยู่ คุณยังสามารถกรองประกาศขายสินค้า(Filter)ของคุณตามรูปแบบได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้เมนูแบบดรอปดาวน์ที่ด้านบนเพื่อให้แสดงเฉพาะประกาศขายสินค้าขายจนกว่าจะยกเลิก (Good ‘Til Cancelled) แบบราคาตายตัว

หากต้องการแก้ไขประกาศขายสินค้าที่ใช้งานอยู่โดยใช้โปรแกรมจัดการการขาย (Selling manager) หรือโปรแกรมจัดการการขายสำหรับมืออาชีพ (Selling Manager Pro) ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 • คลิก "MY eBay" ที่ด้านบนของหน้าอีเบย์อาจมีการขอให้คุณลงชื่อเข้าใช้
 • ด่านล่างแท็บ Activity ให้เลื่อนลงไปหาเมนูโปรแกรมจัดการการขาย และคลิก “Active”
 • ในตารางประกาศขายสินค้าที่ใช้งานอยู่ ให้เลือกประกาศขายสินค้าทีละประกาศ หรือเลือกทั้งหมดโดยคลิกที่กล่องที่ด้านบน ทางด้านซ้ายของคำว่า “Title”
 • คลิกปุ่ม “Edit” (ขณะนี้ คุณจะอยู่ในเครื่องมือแก้ไขสินค้าหลายรายการพร้อมกันแล้ว)
 • ในหน้าแก้ไขประกาศขายสินค้า ให้เลือกส่วนที่ต้องการแก้ไข
 • เลือกว่าคุณต้องการแก้ไขประกาศขายสินค้าทีละประกาศ (ทำการเปลี่ยนแปลงกับประกาศขายสินค้าต่างๆ) หรือแก้ไขหลายรายการพร้อมกัน (ทำการเปลี่ยนแปลงอย่างเดียวกันกับประกาศขายสินค้าทั้งหมดพร้อมๆ กัน) จากนั้น คลิก Continue
 • ในหน้าจอถัดไป ให้แก้ไขประกาศขายสินค้าของคุณ
 • คลิก Continue ตรวจสอบการแก้ไข และส่ง

3.เทอร์โบลิสเตอร์ คุณสามารถแก้ไขประกาศขายสินค้าได้ทีละ 1,000 ประกาศพร้อมๆ กันในคราวเดียว โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 • ปิดใช้งาน เทอร์โบลิสเตอร์ แล้วคลิกที่ "Listing Activity" บนด้านซ้ายของหน้าจอเทอร์โบลิสเตอร์ของคุณ


 • คลิกที่ "Active Listings"


  ข้อสำคัญ: หากต้องการแก้ไขสินค้าหลายรายการพร้อมกันด้วยเทอร์โบลิสเตอร์ ให้เลือกหลายรายการโดยกด Shift หรือ CTRL ค้างไว้ในระหว่างเลือกประกาศขายสินค้าแต่ละประกาศจากตาราง แล้วคลิก "Edit > Edit Multiple Items"
 • คลิกปุ่ม "Synchronize" ที่ด้านบนของหน้าจอ หมายเหตุ: ต้องเลือกช่อง "Active and Scheduled Listings" ด้วย

 • คลิกปุ่ม “Synchronize Now”


 • ดับเบิลคลิกที่สินค้าของคุณ
 • ดำเนินการเปลี่ยนแปลง
 • คลิกปุ่ม “Save”

 • คลิกปุ่ม "Synchronize" ที่ด้านบนของหน้าจอ อีกครั้ง


4.Blackthorne หากต้องการแก้ไขประกาศขายสินค้าที่ใช้งานอยู่ของคุณโดยใช้ Blackthorne ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. หากคุณใช้ค่าที่ตั้งไว้และส่วนที่คุณต้องการแก้ไขเป็นส่วนหนึ่งของค่าที่ตั้งไว้:

 • ให้ไปที่ Tools/Options > Presets
 • เลือกค่าที่ตั้งไว้ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง และคลิก Edit
 • แก้ไขส่วนที่คุณต้องการ และคลิก OK เพื่อยืนยัน
 • คลิก OK อีกครั้งเพื่ออัพเดตรายการทั้งหมดโดยใช้ค่าที่ตั้งไว้
 • คลิก Yes เพื่ออัพเดตประกาศขายสินค้าที่กำลังประกาศอยู่ (ในแบบ Live)

2. หากคุณไม่ได้ใช้ค่าที่ตั้งไว้:

 • เลือกประกาศขายสินค้าที่กำลังประกาศอยู่ (ในแบบ Live) (ตรวจสอบประกาศขายสินค้าจาก view > Running folder) ที่คุณต้องการให้เปลี่ยนแปลง
 • คลิกปุ่ม “Bulk Change”
 • ในส่วนที่เป็นดรอปดาวน์ ให้เลือกส่วนที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง จากนั้นเลือก Action และค่าใหม่ที่ต้องการ คุณสามารถแก้ไขหลายส่วนพร้อมกันในคราวเดียว เพียงคลิก More เพื่อเพิ่มส่วนอื่นเพื่อทำการแก้ไข
 • เมื่อเสร็จเรียบร้อย คลิก Assign
 • คลิก Yes เพื่อแก้ไขประกาศขายสินค้าที่กำลังประกาศอยู่ (ในแบบ Live)

5.เครื่องมือแก้ไขของผู้ให้บริการอื่นเลือกจากเครื่องมือที่สร้างขึ้นโดยผู้พัฒนาอื่นที่ไม่ใช่อีเบย์และเป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อใช้ตอบรับความต้องการในการแก้ไข เครื่องมือเป็นจำนวนมากสามารถแก้ไขประกาศขายสินค้าได้หลายพันประกาศในคราวเดียวกัน ดูว่ามีอะไรพร้อมใช้บ้างบนไซต์ผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองของเรา โปรดทราบว่าอาจมีการคิดค่าใช้จ่ายในการใช้โซลูชั่นเหล่านี้

การแก้ไขปัญหา
หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดกลับมาเมื่อคุณส่งประกาศขายสินค้าเพื่อทำการแก้ไขสินค้าหลายรายการพร้อมกัน  โปรดลองปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้

1. เริ่มต้นง่ายๆ อ่านข้อความแสดงข้อผิดพลาดเพื่อดูว่าประกาศขายสินค้าใดที่ไม่ถูกต้อง จากนั้น กลับไปแก้ไขข้อผิดพลาดนั้น ตัวอย่างเช่น หากคุณแก้ไขสินค้าหลายรายการพร้อมกันเป็นจำนวน 100 ประกาศ และมีสองรายการที่มีปัญหา แสดงว่าประกาศขาย 98 ประกาศที่เหลือจะอัพเดตได้เรียบร้อยดี

2.ตรวจสอบซ้ำ คุณกำลังพยายามที่จะแก้ไขส่วนที่คุณไม่ได้รับอนุญาตให้แก้ไขใช่หรือไม่ คุณกำลังพยายามแก้ไขประกาศขายสินค้าแบบประมูลภายใน 12 ชั่วโมงก่อนการประมูลสินสุดใช่หรือไม่ มีการเสนอราคาซื้อให้ผู้ขายที่โดดเด่นอยู่บนประกาศขายสินค้าใช่หรือไม่ มีข้อผิดพลาดบางอย่างที่พบได้บ่อยที่สุดในการแก้ไขสินค้าหลายรายการพร้อมกัน หากต้องการรับทราบเพิ่มเติมว่าคุณสามารถแก้ไขหรือไม่สามารถแก้ไขสิ่งใดได้ (และเวลาที่ดำเนินการได้) ในรูปแบบการประกาศขายสินค้าต่างๆ ให้ตรวจสอบแผนผังนี้

3.การดำเนินการตามการเปลี่ยนแปลงของอีเบย์ หากคุณแก้ไขประกาศขายสินค้าขายจนกว่าจะยกเลิก (Good ‘Til Cancelled) จะมีโอกาสที่ประกาศขายสินค้าอาจจะไม่เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงล่าสุดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดประกาศขายสินค้าของอีเบย์ ปัญหาที่พบได้บ่อยคือ ประกาศขายสินค้ายังคงระบุให้ใช้ใบสั่งจ่ายเงินหรือเช็คเป็นวิธีการชำระเงิน ประกาศขายสินค้าเหล่านี้ไม่เป็นไปตามนโยบายการชำระเงินที่ยอมรับ คุณอาจต้องการแก้ไขส่วนอื่นๆ ของประกาศขายสินค้าเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดใหม่ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในศูนย์ข้อมูลผู้ขาย

4.จำกัดขอบเขตให้แคบลง หากการแก้ไขของคุณถูกปฏิเสธ ให้ลองลดจำนวนส่วนที่คุณพยายามแก้ไขพร้อมๆ กันลง คุณยังสามารถลองลดจำนวนประกาศขายสินค้าที่คุณแก้ไขพร้อมๆ กันได้ ทั้งสองวิธีนี้จะช่วยทำให้ประกาศขายสินค้าและ/หรือการแก้ไขที่อาจทำให้เกิดปัญหามีขอบเขตแคบลงได้

5.ขอความช่วยเหลือ อีเบย์มีกระดานสนทนาสำหรับเครื่องมือของอีเบย์ส่วนใหญ่ นอกจากนี้ เครื่องมือของผู้ให้บริการอื่นก็มักจะมีกระดานสนทนาของตนเอง คุณยังสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลาเพื่อขอรับความช่วยเหลือในทันทีเกี่ยวกับเครื่องมือของอีเบย์ หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับเครื่องมือของผู้ให้บริการอื่น ควรติดต่อผู้พัฒนาเครื่องมือของผู้ให้บริการอื่นโดยตรง
About eBay | Announcements | Security Center | Policies | Site Map | Help