export.ebay.co.th
Home >การอัพเดตสำหรับผู้ขาย เดือนมกราคม 2010> ภาพรวม
Announcement

  การอัพเดตสำหรับผู้ขาย เดือนมกราคม 2010  
ดูการอัพเดตในเดือนมกราคมทั้งหมด
การอัพเดตค่าธรรมเนียม
รายการตรวจสอบสำหรับผู้ขาย
เคล็ดลับและเครื่องมือสำหรับแก้ไขการประกาศขายสินค้า
คำแนะนำและเคล็ดสำหรับการแก้ไขสินค้าหลายรายการพร้อมกัน
ข้อแตกต่างที่สำคัญ
 
การอัพเดตสำหรับผู้ขาย ฤดูใบไม้ผลิ ปี 2010: ภาพรวม

ผู้ประกอบการเช่นคุณ เป็นผู้ทำให้อีเบย์คงความเป็นอันดับหนึ่งของตลาดซื้อขายสินค้าออนไลน์ของโลก สำหรับปี 2010 เรากำลังเตรียมเพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการทำกำไรให้แก่คุณ และดึงดูดผู้ซื้อให้เพิ่มมากขึ้น

อีเบย์ได้ีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบางอย่าง ซึ่งอาจส่งผลต่อการขายสินค้าของคุณ ซึ่งจะยังไม่ได้มีผลบังคับใช้ในทันที เพื่อให้คุณได้มีโอกาสเตรียมตัวและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่ จะเริ่มทยอยมีผลในวันที่ 23 มีนาคม 2553

การอัพเดตค่าธรรมเนียม: เลือกรูปแบบที่เหมาะสำหรับคุณ

ดึงดูดลูกค้าด้วย การคุ้มครองจากอีเบย์ !


การขายที่ง่ายยิ่งขึ้นและทำกำไรได้เพิ่มขึ้น

ดรายการตรวจสอบสำหรับผู้ขายเพื่อให้เห็นภาพรวมและกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการอัพเดตการประกาศขายสินค้า

รับเครื่องมือและเคล็ดลับ เพื่อทำการแก้ไขประกาศขายสินค้าให้ได้รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น

และพนักงานของอีเบย์ในฟอรั่มการสนทนาของการอัพเดตสำหรับผู้ขายบนอีเบย์สหรัฐอเมริกา

 About eBay | Announcements | Security Center | Policies | Site Map | Help