export.ebay.co.th
Home > การอัพเดตสำหรับผู้ขาย เดือนมกราคม 2010 > สถานะผู้ขายระดับแนวหน้า (Top-rated Seller) ของอีเบย์และการอัพเดตมาตรฐานผู้ขาย
Announcement

  การอัพเดตสำหรับผู้ขาย เดือนมกราคม 2010  
ดูการอัพเดตในเดือนมกราคมทั้งหมด
การอัพเดตค่าธรรมเนียม
รายการตรวจสอบสำหรับผู้ขาย
เคล็ดลับและเครื่องมือสำหรับแก้ไขการประกาศขายสินค้า
คำแนะนำและเคล็ดสำหรับการแก้ไขสินค้าหลายรายการพร้อมกัน
ข้อแตกต่างที่สำคัญ
 

สถานะผู้ขายระดับแนวหน้า (Top-rated Seller) ของอีเบย์และการอัพเดตมาตรฐานผู้ขาย

มีผู้ขายของอีเบย์จำนวนมากขึ้นที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดและได้รับประโยชน์และรางวัลต่างๆ ที่มาพร้อมกันกับการเป็นผู้ขายระดับแนวหน้า (Top-rated Seller) ของอีเบย์ ได้แก่ ส่วนลดค่าธรรมเนียม 20%, การให้การสนับสนุนให้สินค้าของคุณปรากฏในผลการค้นหาสินค้าสำหรับประกาศขายสินค้าแบบราคาตายตัว และแถบป้ายที่โดดเด่นในผลการค้นหาสินค้าและในหน้าสินค้า สถานะใหม่ซึ่งเปิดตัวเมื่อเดือนกรกฏาคมที่ผ่านมา จะมีส่วนสนับสนุนให้เกิดบริการที่มีคุณภาพและดึงดูดให้ลูกค้ากลับมาหาคุณอยู่ตลอด

เนื้อหาสำคัญ
เริ่มดำเนินการ
คำถามพบบ่อย

เนื้อหาสำคัญ

สถานะผู้ขายระดับแนวหน้า (Top-rated Seller) ครอบคลุมผู้ขายจำนวนเพิ่มขึ้น

ขณะนี้ กำลังมีการเปิดตัวสถานะผู้ขายระดับแนวหน้า (Top-rated Seller) ของอีเบย์เฉพาะสำหรับผู้ขายยานยนต์

ผู้ขาย Asia CBT สามารถมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับสถานะผู้ขายระดับแนวหน้า (Top-rated Seller) ของอีเบย์ได้ในหลายประเทศเพิ่มขึ้น ในเดือนกุมภาพันธ์นี้

อีเบย์จะประกาศใช้ส่วนลดใหม่สำหรับยอดนักขายและข้อกำหนดสำหรับผู้ขายในเร็วๆ นี้

ความเปลี่ยนแปลงในกลางเดือนเมษายนนี้:

 • ข้อกำหนดใหม่สำหรับยอดนักขาย: ข้อกำหนดใหม่สำหรับยอดนักขาย (ประกาศครั้งแรกในเดือนกรกฏาคม 2009) จะมีผลบังคับใช้สำหรับยอดนักขายทั้งหมด ไม่ใช่แต่เฉพาะแต่ผู้ขายระดับแนวหน้า (Top-rated Seller) เท่านั้น .
 • โครงสร้างส่วนลดใหม่สำหรับยอดนักขาย:
  • เมื่อมีตารางเวลาส่วนลดใหม่สำหรับยอดนักขาย (ประกาศในเดือนกรกฏาคม) เฉพาะผู้ขายระดับแนวหน้า (Top-rated Seller) ของอีเบย์เท่านั้นที่จะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียม 20% ส่วนยอดนักขายรายอื่นๆ ทั้งหมดจะได้รับส่วนลด 5%
  • ยอดนักขายจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้ได้จากในรายการบัญชีของตน ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2010
 • มาตรฐานใหม่สำหรับผู้ขายทั้งหมดของอีเบย์:
  o ผู้ขายทั้งหมดจำเป็นจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดใหม่สำหรับการจัดอันดับของผู้ขายแบบละเอียด (DSR) สำหรับการขายสินค้าบนอีเบย์.
  o นโยบายด้านการขายของอีเบย์จะมีผลบังคับใช้สำหรับผู้ขายทุกคน
 • การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับกระดานผู้ขาย (Seller Dashboard):
  • คุณจะสามารถดูได้ว่าคุณได้รับการร้องเรียนว่า “ไม่ได้รับสินค้า” และ “สินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับคำบรรยาย” หรือไม่ เพราะจะมีการเพิ่มลิงค์เพื่อช่วยให้เข้าถึงศูนย์กลางการร้องเรียนของอีเบย์ได้โดยง่าย เพื่อที่คุณจะได้สามารถเห็นและจัดการกับการร้องเรียนเหล่านั้นได้อย่างรวดเีร็ว
  • สามารถดูว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดสำหรับโปรแกรมยอดนักขายและมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับผู้ขายทั้งหมดหรือไม่
  • คะแนน DSR โดยเฉลี่ย 30 วันของคุณ จะไม่ปรากฏขึ้นอีก เนื่องจากไม่ได้ใช้วิธีการวัดแบบนั้นอีกต่อไปสำหรับข้อกำหนดสำหรับยอดนักขาย มาตรฐานสำหรับผู้ขาย หรือตำแหน่งในผลการค้นหาสินค้า

  รับภาพรวมโดยย่อเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดและประโยชน์ต่างๆ ที่จะมาถึงในเดือนเมษายน

ความเปลี่ยนแปลงในเดือนกันยายน:

 • ผู้ขายอาจไม่ต้องใช้ไอค่อนยอดนักขาย หรือไม่ต้องใช้การอ้างอิงกับตำแหน่งยอดนักขายในเทมเพลทประกาศขายสินค้า รายละเอียดประกาศขายสินค้า หน้า About Me หรือหน้าต่างๆ ของร้านอีกต่อไป


เตรียมตัวให้พร้อม!
คำถามพบบ่อย

สถานะผู้ขายระดับแนวหน้า (Top-rated Seller) เปิดกว้างให้ครอบคลุมผู้ขายจำนวนเพิ่มขึ้น

ฉันขายสินค้าในหมวดชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใน eBay Motors ฉันจะได้รับสถานะผู้ขายระดับแนวหน้า (Top-rated Seller) ใด
ข้อกำหนดสถานะผู้ขายระดับแนวหน้า (Top-rated Seller) และประโยชน์ต่างๆ ใน eBay.com จะนำมาใช้กับชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมสำหรับยานยนต์ ธุรกรรมเกี่ยวกับยานพาหนะจะไม่พิจารณาว่าเป็นส่วนหนึ่งของคุณสมบัติในการก้าวไปสู่สถานะผู้ขายระดับแนวหน้า (Top-rated Seller) บน eBay.com หรือหมวดชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใน eBay Motors

หากขณะนี้ฉันเป็นผู้ขายสินค้าระดับแนวหน้า (Top-rated Seller) บนอีเบย์ ฉันยังจะมีคุณสมบัติได้เป็นผู้ขายระดับแนวหน้า (Top-rated Seller) สำหรับยานยนต์ด้วยได้หรือไม่
ได้ คุณยังอาจมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเป็นผู้ขายระดับแนวหน้า (Top-rated Seller) สำหรับยานยนต์ได้ ตราบเท่าที่คุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับยานพาหนะ ผู้ขายระดับแนวหน้า (Top-rated Seller) ของอีเบย์ที่ไม่มีคุณสมบัติที่จะได้มาซึ่งสถานะผู้ขายระดับแนวหน้า (Top-rated Seller) สำหรับยานยนต์จะไม่มีแถบป้ายผู้ขายระดับแนวหน้า (Top-rated Seller) อยู่บนป้ายประกาศขายสินค้า จะไม่ได้รับส่วนลด 20% และจะไม่มีตำแหน่งของการค้นหาที่สูงขึ้นสำหรับประกาศขายยานพาหนะ ในทางกลับกัน ผู้ขายที่มีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้ขายระดับแนวหน้า (Top-rated Seller) สำหรับยานพาหนะจะไม่ได้รับประโยชน์สำหรับผู้ขายระดับแนวหน้า (Top-rated Seller) ใน eBay.com หรือในหมวดชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใน eBay Motors

ในประเทศใดบ้างที่ฉันจะสามารถเป็นผู้ขายระดับแนวหน้า (Top-rated Seller) ของอีเบย์ได้ และจะเป็นได้เมื่อใด
เริ่มตั้งแต่ 20 กุมภาพันธ์ 2010 ผู้ขายจะมีสิทธิ์ได้รับสถานะผู้ขายระดับแนวหน้า (Top-rated Seller) ของอีเบย์บน eBay.co.uk และ eBay ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับยอดขายที่ได้จากผู้ซื้อจากสหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ เจอร์ซีย์ และเกิร์นซี ผู้ขายสามารถมีคุณสมบัติที่จะมีสิทธิ์ได้สถานะผู้ขายระดับแนวหน้า (Top-rated Seller) บน eBay.de, eBay.at และ eBay.ch ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับยอดขายจากผู้ซื้อที่มาจากเยอรมนี ออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์

ฉันจะมีสิทธิ์เป็นผู้ขายระดับแนวหน้า (Top-rated Seller) ของอีเบย์ในเยอรมนีและสหราชอาณาจักรใช่หรือไม่
เพื่อที่จะมีสิทธิ์สำหรับ ETRS บน eBay.de (เยอรมนี) และ eBay.uk (สหราชอาณาจักร) ยอดนักขายจะต้องได้รับการลงทะเบียนเป็น "ผู้ขายแบบธุรกิจ (Business Seller)" และจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ DSR สำหรับ DSR ทั้งสี่ดังนี้

 • eBay.co.uk: ไม่เกิน 0.5% ของธุรกรรมที่มี SDR ต่ำ (1 และ 2)
 • eBay.de: ไม่เกิน 0.6% ของธุรกรรมที่มี DSR ต่ำ (1 และ 2)
 • เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ขายที่มียอดขายต่ำกว่า (น้อยกว่า 400 ธุรกรรมต่อปี) สามารถนับรวมอยู่ในฐานะที่เป็นผู้ขายระดับแนวหน้า (Top-rated Seller) ได้ จะอนุญาตให้แต่ละ DSR มีจำนวนสินค้า 1 หรือ 2 ชิ้น ก่อนที่จะนำข้อกำหนดร้อยละมาใช้

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าฉันมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะมีสถานะผู้ขายระดับแนวหน้า (Top-rated Seller) ในประเทศอื่นๆ
แต่ละประเทศมีข้อกำหนดของตนเอง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการขายสินค้าให้กับผู้ซื้อจากประเทศนั้น ดูข้อกำหนดสำหรับ eBay.co.uk , ebay.ie , eBay.de, eBay.ch และ eBay.at ตรวจสอบสถานะของคุณในฐานะที่เป็นผู้ขายระดับแนวหน้า (Top-rated Seller) ในประเทศเหล่านี้ผ่านทางแผงหน้าจอผู้ขายของคุณ.

ฉันจะลงทะะเบียนเป็นแบบธุรกิจได้อย่างไร
หากต้องการอัพเดตบัญชีของคุณจาก ส่วนตัว เป็น ธุรกิจ ให้ไปที่ My eBay, แท็บบัญชี (Account), ข้อมูลส่วนตัว และตั้งค่าประเภทบัญชีเป็นธุรกิจ จะไม่มีการคิดภาษีหรือคิดค่าใช้จ่ายอื่นใดสำหรับผู้ขายในสหรัฐอเมริกาเมื่อเปลี่ยนสถานะนี้ สำหรับสถานะยอดนักขายในสหภาพยุโรปและสถานะผู้ขายระดับแนวหน้า (Top-rated Seller) มีข้อกำหนดให้ต้องลงทะเบียนธุรกิจ

ขณะนี้ คะแนน DSR ระหว่างประเทศพิจารณาว่า ผู้ขายในอีเบย์สหรัฐอเมริกามีโอกาสได้รับสถานะผู้ขายระดับแนวหน้า (Top-rated Seller) ของอีเบย์ในหลายประเทศเพิ่มขึ้นใช่หรือไม่
สำหรับประเทศที่มีโปรแกรมผู้ขายระดับแนวหน้า เฉพาะคะแนน DSR จากผู้ซื้อของประเทศเหล่านั้นเท่านั้นที่จะนำมาพิจารณา

รอพบกับส่วนลดใหม่สำหรับยอดนักขายและข้อกำหนดสำหรับผู้ขายกำลัง เร็วๆ นี้

เมื่อคลิกที่ลิงค์กระดานผู้ขาย (Seller Dashboard)เพื่อเชื่อมโยงไปยังศูนย์กลางการร้องเรียน จะปรากฏจำนวนข้อร้องเรียนว่าผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า และสินค้าที่ได้รับไม่ตรงคำบรรยาย ดังที่อธิบายในการร้องเรียน ข้อมูลนี้จะถูกนำมาใช้ในการประเมินผู้ขายหรือไม่
จำนวนของการร้องเรียนจะไม่รวมอยู่ในข้อกำหนดสำหรับสถานะผู้ขายระดับแนวหน้า (Top-rated Seller) หรือสถานะยอดนักขาย (PowerSeller) อย่างไรก็ตาม เราคาดหวังให้ผู้ขายลดจำนวนการร้องเรียนเพื่อปฏิบัติตามนโยบายมาตรฐานประสิทธิภาพผู้ขายของอีเบย์ ผู้ขายที่ถูกร้องเรียนมากเกินไปอาจถูกพิจารณาว่าละเมิดนโยบาย และจะมีตำแหน่งที่ต่ำลงในผลการค้นหาตรงตามความต้องการ (Best Match) และจะถูกจำกัดกิจกรรมการขายจนกว่าจะพัฒนาประสิทธิภาพให้ดีขึ้น

เหตุใดอีเบย์จึงกำลังดำเนินการปรับนโยบายด้านการขายโดยจำกัดการใช้โลโก้ยอดนักขาย
แถบป้ายผู้ขายระดับแนวหน้า (Top-rated Seller) จะเป็นเพียงไอคอนเดียวที่ทำให้ผู้ซื้อทราบว่าผู้ขายที่ให้บริการดีเยี่ยมทำให้มีประสบการณ์ที่ดีในการซื้อขาย

นโยบายสำหรับการใช้แถบป้ายสถานะผู้ขายระดับแนวหน้า (Top-rated Seller) เป็นอย่างไร
หากคุณเป็นผู้ขายระดับแนวหน้า (Top-rated Seller) แถบป้ายผู้ขายระดับแนวหน้า (Top-rated Seller) จะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติในประกาศขายสินค้าของคุณ ตามนโยบายด้านการขายของอีเบย์ ผู้ขายจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้โลโก้ผู้ขายระดับแนวหน้าของอีเบย์หรืออาร์ตเวิร์คที่มีลักษณะคล้ายกัน ตลอดจนข้อความ เช่น "ผู้ขายระดับแนวหน้า (Top rated Seller)" "ผู้ขายชั้นยอด (Top Seller)" "ผู้ขายที่น่าเชื่อถือ (Trusted Seller)" ในคำอธิบายประกาศขายสินค้าและหน้าอื่นๆ ที่นำเสนอให้กับผู้ซื้อ การใช้แถบป้ายผู้ขายระดับแนวหน้า (Top-rated Seller) ถูกจำกัดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับยอดนักขาย (PowerSeller)

ดูคำถามที่พบบ่อยทั้งหมดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นกับโปรแกรมยอดนักขาย มาตรฐานขั้นต่ำสำหรับผู้ขายทั้งหมด และนโยบายด้านการขายซึ่งเคยประกาศในเดือนกรกฏาคม2009About eBay | Announcements | Security Center | Policies | Site Map | Help