export.ebay.co.th
หน้าแรก > ข้อมูลอัพเดทสำหรับผู้ขาย > หมวดชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใน eBay Motors
ประกาศจากอีเบย์

  การอัพเดตสำหรับผู้ขาย เดือนมกราคม 2010  
ดูการอัพเดตในเดือนมกราคมทั้งหมด
การอัพเดตค่าธรรมเนียม
รายการตรวจสอบสำหรับผู้ขาย
เคล็ดลับและเครื่องมือสำหรับแก้ไขการประกาศขายสินค้า
คำแนะนำและเคล็ดสำหรับการแก้ไขสินค้าหลายรายการพร้อมกัน
ข้อแตกต่างที่สำคัญ
 

หมวดชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใน eBay Motors

นโยบายการคืนสินค้าและระยะเวลาในการบรรจุหีบห่อสำหรับประกาศขายสินค้าทั้งหมด
เนื่องจากผู้ซื้อมักต้องการทราบว่าจะได้รับสินค้าเมื่อใดและจะสามารถคืนสินค้าได้หรือไม่ ด้วยเหตุนี้ ในปี 2010 ประกาศขายสินค้าในหมวดชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใน eBay Motors จึงจำเป็นต้องระบุนโยบายการคืนสินค้าและระยะเวลาในการบรรจุหีบห่อ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จำเป็นจะต้องมีให้อยู่แล้วในประกาศขายสินค้าในหมวดหมู่สินค้าอื่นๆ ส่วนใหญ่บนอีเบย์เนื้อหาสำคัญ
 • ระยะเวลาในการบรรจุหีบห่อ คือจำนวนเวลาที่คุณต้องใช้เพื่อดำเนินการจัดส่งสินค้าหลังจากที่ได้รับชำระเงินเรียบร้อยจากผู้ซื้อของคุณ อีเบย์จะพิจารณาระยะเวลาในการบรรจุหีบห่อที่คุณระบุไว้และข้อมูลเวลาที่เราได้รับจากผู้ให้บริการการขนส่งสินค้า เพื่อการคำนวณหาเวลาจัดส่งภายในประเภทโดยประมาณ เวลาจัดส่งโดยประมาณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทั้งคุณและผู้ซื้อของคุณ การกำหนดเวลาที่คาดหมายอย่างชัดเจนจะช่วยป้องกันไม่ให้คุณได้คะแนนจัดอันดับของผู้ขายแบบละเอียด (DSR) ในระดับต่ำในด้านระยะเวลาในการส่งของและการร้องเรียนเมื่อไม่ได้รับสินค้า หากคุณไม่ได้รับการร้องเรียน เวลาจัดส่งโดยประมาณ ถือเป็นสิ่งสำคัญในการคุ้มครองผู้ขายของอีเบย์ในขั้นตอนการแก้ปัญหา
 • นโยบายการคืนสินค้า: เมื่อคุณระบุึนโยบายการคืนสินค้าไว้ในประกาศขายสินค้าของคุณ คุณจะมีโอกาสขายสินค้าได้สำเร็จเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การแจ้งให้ผู้ที่มีโอกาสจะเป็นผู้ซื้อของคุณในอนาคตได้ทราบถึงนโยบายการคืนสินค้านั้น นับเป็นเรื่องสำคัญ นอกจากนี้ ผู้ขายทั้งหมดยังจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของนโยบายการคุ้มครองผู้ซื้อของอีเบย์ ซึ่งเสนอให้การคุ้มครองบางประการแก่ผู้ซื้อ หากสินค้าไม่ตรงคำบรรยายหรือหากไม่ได้รับสินค้า ทั้งนี้ อาจมีบางกรณีที่อีเบย์แจ้งให้ผู้ซื้อคืนสินค้าให้กับคุณ
 • ลดปริมาณการติดต่อ: นโยบายการคืนสินค้าและระยะเวลาในการบรรจุหีบห่อยังสามารถนำมาเป็นข้อมูลสำหรับคำตอบอัตโนมัติสำหรับคำถามพบบ่อยของผู้ซื้อ ดังนั้น จึงช่วยลดปริมาณการติดต่อของผู้ซื้อลงได้
 • กำหนดเวลาเริ่มต้น: แม้ว่าในขณะนี้จะไม่มีการกำหนดเวลาสำหรับหมวดหมู่ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมสำหรับยานยนต์ แต่ภายในไม่เกินปี 2010 จะมีการกำหนดเวลาสำหรับให้ดำเนินการกับประกาศขายสินค้าใหม่และสินค้าซ้ำทั้งหมด เราแนะนำให้คุณเริ่มระบุนโยบายการคืนสินค้าและระยะเวลาในการบรรจุหีบห่อในประกาศขายสินค้าของคุณตั้งแต่วันนี้ เพื่อว่าเมื่อเมื่อนโยบายนี้มีผลบังคับใช้ ประกาศขายสินค้าของคุณจะได้มีคุณสมบัติถูกต้องตามข้อกำหนด
เริ่มดำเนินการ
 • เริ่มต้นระบุนโยบายการคืนสินค้าและระยะเวลาในการบรรจุหีบห่อสำหรับประกาศสินค้าใหม่ทั้งหมดตั้งแต่วันนี้ ดูรายละเอียดเรื่องวิธีการระบุนโยบายการคืนสินค้า และวิธีการระบุระยะเวลาในการบรรจุหีบห่อ ในคำถามพบบ่อย
 • อัพเดตประกาศขายสินค้าแบบขายจนกว่าจะยกเลิก (Good ‘Til Cancelled) วันนี้ คุณสามารถแก้ไขฟิลด์เหล่านี้ได้โดยใช้เครื่องมือแก้ไขสินค้าหลายรายการพร้อมกันในศูนย์การจัดการอีเบย์ของฉัน เทอร์โบลิสเตอร์ และเครื่องมือของผู้ให้บริการ ดูรายละเอียดในคำถามพบบ่อย
คำถามพบบ่อย

ประกาศขายชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมสำหรับยานยนต์จะถูกกำหนดให้ระบุระยะเวลาในการบรรจุหีบห่อและนโยบายการคืนสินค้าเมื่อใด
ข้อกำหนดนี้จะเริ่มใช้ในปี 2010 เมื่อถึงตอนนั้น ประกาศขายสินค้าใหม่และประกาศขายสินค้าซ้ำทั้งหมดจำเป็นจะต้องระบุระยะเวลาในการบรรจุหีบห่อและนโยบายการคืนสินค้า อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำให้คุณเริ่มต้นเพิ่มข้อมูลนี้ให้ประกาศขายสินค้าทั้งหมดของคุณเสียตั้งแต่วันนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประกาศขายสินค้าขายจนกว่าจะยกเลิก (Good ‘Til Cancelled) เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอัพเดตประกาศขายสินค้าก่อนที่จะถึงวันที่กำหนด เราจะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันที่บังคับใช้ให้ทราบต่อไป

เหตุใดต่อไปในอนาคตจึงจำเป็นต้องระบุข้อมูลดังกล่าวสำหรับในประกาศขายชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมสำหรับยานยนต์ เืพื่อปัญหากรณีที่ผู้ซื้อไม่ได้รับความพึงพอใจตามที่คาดหวัง ดังนั้น เราจึงควรแจ้งข้อมูลให้ทราบแต่เนิ่นๆ ผู้ซื้อต้องการทราบว่าจะได้รับสินค้าเมื่อใดและจะสามารถคืนสินค้าได้หรือไม่ นอกจากนี้ เรายังจะคำนวณเวลาจัดส่งโดยประมาณ (ช่วงเวลา) ให้ผู้ซื้อโดยพิจารณาจากระยะเวลาในการบรรจุหีบห่อและบริการการขนส่ง

ฉันจำเป็นต้องยอมรับสินค้าคืนใช่หรือไม่
ในปี 2010 คุณจะต้องระบุนโยบายการคืนสินค้าของคุณด้วย ทั้งนี้ การแจ้งให้ผู้ที่มีโอกาสจะเป็นผู้ซื้อของคุณในอนาคตได้ทราบถึงนโยบายการคืนสินค้านั้น นับเป็นเรื่องสำคัญ เราแนะนำให้คุณยอมรับคืนสินค้า เพราะจะช่วยให้คุณมีโอกาสขายสินค้าได้มากขึ้น นอกจากนี้ ผู้ขายทั้งหมดยังจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของนโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของอีเบย์ ซึ่งเสนอให้การคุ้มครองบางประการแก่ผู้ซื้อหากสินค้าไม่ตรงคำบรรยายหรือหากไม่ได้รับสินค้า ทั้งนี้ อาจมีในบางกรณีที่อีเบย์แจ้งให้ผู้ซื้อคืนสินค้าให้กับคุณ

ฉันจำเป็นต้องระบุถึงสิ่งใดบ้างในนโยบายการคืนสินค้าของฉัน
หากคุณเลือกที่จะใช้นโยบายการคืนสินค้า คุณจำเป็นต้องระบุช่วงเวลาที่สามารถคืนสินค้าได้ วิธีการคืนเงิน และกำหนดว่าใครจะเป็นผู้ชำระค่าขนส่งในการคืนสินค้า

ในที่สุดแล้ว ทุกหมวดหมู่สินค้าจำเป็นจะต้องระบุระยะเวลาในการบรรจุหีบห่อใช่หรือไม่
หมวดหมู่สินค้าส่วนใหญ่บน eBay.com ถูกกำหนดให้ต้องระบุนโยบายการคืนสินค้าและระยะเวลาในการบรรจุหีบห่ออยู่แล้ว ประกาศขายสินค้าเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ บริการเฉพาะทาง และรถยนต์ ไม่จำเป็นต้องมีนโยบายการคืนสินค้าหรือระยะเวลาในการบรรจุหีบห่อ

จะเป็นอย่างไรหากสินค้าของฉันจำเป็นต้องมารับในพื้นที่หรือเป็นสินค้าที่จัดส่งทางเรือ ฉันยังจำเป็นต้องระบุระยะเวลาในการบรรจุหีบห่อหรือไม่
หากสินค้าของคุณจำเป็นต้องมารับในพื้นที่เท่านั้น คุณก็ไม่จำเป็นต้องระบุระยะเวลาในการบรรจุหีบห่อ ทั้งนี้ให้ดำเนินการในลักษณะเดียวกัน หากคุณจัดส่งสินค้าผ่านทางบริการผู้ให้บริการการจัดส่ง (Freight Service) เท่านั้น

หากสินค้าของคุณจำเป็นต้องมารับในพื้นที่หรือจัดส่งโดยผู้ให้บริการการจัดส่ง และยังจัดส่งผ่านบริการการขนส่งตามปกติด้วย คุณจำเป็นต้องระบุระยะเวลาในการบรรจุหีบห่อสำหรับวิธีการอื่นๆ ในการขนส่ง

จะคำนวณเวลาจัดส่งโดยประมาณได้อย่างไร
เราคำนวณเวลาจัดส่งโดยประมาณโดยยึดตามระยะเวลาในการบรรจุหีบห่อที่ระบุและข้อมูลเวลาโดยประมาณที่เราได้รับจากผู้ให้บริการการขนส่งสินค้า เวลาจัดส่งโดยประมาณจะถูกคำนวณออกมาเป็นจำนวนวัน แต่จะไม่ระบุเป็นวันที่ใดๆ

คุณคำนวณเวลาจัดส่งโดยประมาณสำหรับธุรกรรมระหว่างประเทศอย่างไร
สำหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ เราจะแสดงระยะเวลาในการบรรจุหีบห่อของผู้ขาย (เช่น “ผู้ขายรายนี้จะจัดส่งสินค้าภายในสองวันทำการ”) แต่เราจะไม่แสดงระยะเวลาจัดส่งโดยประมาณ เนื่องจากอาจมีความล่าช้าในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีศุลกากรได้

ฉันจะระบุนโยบายการคืนสินค้าไว้ในประกาศขายสินค้าใหม่ของฉันได้อย่างไร
ครั้งต่อไปที่คุณประกาศขายสินค้า ให้เลือก “ยอมรับคืนสินค้า(Return Accepted)” หรือ “ไม่ยอมรับคืนสินค้า(Return Not Accepted” โดยตรงในประกาศขายสินค้าของคุณ โดยระบุว่าคุณยอมรับคืนสินค้าหรือไม่ และหากรับคืน ก็ควรระบุด้วยว่า จะยอมรับคืนสินค้าภายใต้เงื่อนไขใดฉันจะระบุระยะเวลาในการบรรจุหีบห่อไว้ในประกาศขายสินค้าใหม่ของฉันอย่างไร
ระยะเวลาในการบรรจุหีบห่อคือ ระยะเวลาที่คุณใช้ในการจัดส่งสินค้าหลังจากได้รับชำระเงินจากผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถเลือกระยะเวลาในการบรรจุหีบห่อในช่วงระหว่าง 1 ถึง 30 วันฉันสามารถแก้ไขข้อมูลเหล่านี้โดยใช้เครื่องมือแก้ไขสินค้าหลายรายการพร้อมกันได้หรือไม่
ได้ เครื่องมือแก้ไขสินค้าหลายรายการพร้อมกันพร้อมให้คุณใช้ได้แล้ว คุณสามารถแก้ไขข้อมุลเหล่านี้ได้โดยใช้เครื่องมือแก้ไขสินค้าหลายรายการพร้อมกันในศูนย์การจัดการอีเบย์ของฉัน, เทอร์โบลิสเตอร์, Blackthorne, โปรแกรมจัดการการขาย (Selling Manager) และเครื่องมือของผู้ให้บริการ

ในการแก้ไขข้อมูลนโยบายการคืนสินค้าและระยะเวลาในการบรรจุหีบห่อบนประกาศขายสินค้าที่ใช้งานอยู่โดยใช้เครื่องมือแก้ไขสินค้าหลายรายการพร้อมกัน ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

 • คลิก My eBay ที่ด้านบนของหน้าอีเบย์
 • ในคอลัมน์ด้านซ้าย คลิก Sell
 • ทำเครื่องหมายเลือกในช่องที่อยู่ข้างประกาศขายสินค้าต่างๆ ที่คุณต้องการแก้ไข
 • คลิกปุ่ม “Edit”
 • ในหน้าแก้ไขประกาศขายสินค้า ให้เลือกส่วนที่ต้องการแก้ไข ระยะเวลาในการบรรจุหีบห่อจะมีตำแหน่งอยู่ในส่วนค่าขนส่งภายในประเทศ นโยบายการคืนสินค้าอาจมีตำแหน่งอยู่ใต้ส่วนข้อมูลประกาศขายสินค้าเพิ่มเติม
 • เลือกว่าคุณต้องการแก้ไขประกาศขายสินค้าทีละประกาศ (ทำการเปลี่ยนแปลงกับประกาศขายสินค้าต่างๆ) หรือแก้ไขหลายรายการพร้อมกัน (ทำการเปลี่ยนแปลงอย่างเดียวกันกับประกาศขายสินค้าทั้งหมดพร้อมๆ กัน) จากนั้น คลิก Continue
 • ในหน้าจอถัดไป ให้แก้ไขประกาศขายสินค้าของคุณโดยเลือกระยเวลาในการบรรจุหีบห่อจากเมนูแบบดรอปดาวน์ ใช้ปุ่มตัวเลือกเพื่อระบุว่าคุณยอมรับคืนสินค้าหรือไม่ หากคุณยอมรับคืนสินค้า ให้กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย
 • คลิก Continue ตรวจสอบการแก้ไข และส่ง


ฉันจะเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายการคืนสินค้าและระยะเวลาในการบรรจุหีบห่อในประกาศขายสินค้าของฉันโดยใช้ Blackthorne ได้อย่างไร
หากต้องการแก้ไขระยะเวลาในการบรรจุหีบห่อบนประกาศขายสินค้าที่ใช้งานอยู่ของคุณโดยใช้ Blackthorne ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

 • หากคุณใช้การตั้งค่าการขนส่งที่มีชื่อระบุไว้ ให้ไปที่ Tools/Options > Presets > Shipping Presets เลือกค่าที่ตั้งไว้เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงและคลิก “Edit” เลือกระยะเวลาในการบรรจุหีบห่อภายในประเทศ คุณจะได้รับตัวเลือกให้อัพเดตประกาศขายสินค้าที่ใช้งานอยู่ของคุณโดยใช้การขนส่งที่ตั้งค่าไว้ เลือก  OK/Yes
 • หากคุณไม่ได้ใช้การตั้งค่าการขนส่งที่มีชื่อระบุไว้ ให้แก้ไขค่าการขนส่ง “แบบกำหนดเอง (Custom)” ที่ตั้งไว้ซึ่งปรากฏอยู่บนแต่ละประกาศขายสินค้าของคุณ และเลือกระยะเวลาในการบรรจุหีบห่อภายในประเทศของคุณ คุณสามารถเร่งให้กระบวนการดำเนินการได้เร็วขึ้นโดยสร้างค่าการขนส่งที่ตั้งไว้ใหม่ โดยใช้ระยะเวลาในการบรรจุหีบห่อภายในประเทศที่ถูกต้องใน Tools/Options > Presets > Shipping Preset จากนั้น เลือกประกาศขายสินค้าที่กำลังประกาศอยู่ (ในแบบ Live) (Monitor Listings view > Running folder) ที่คุณต้องการให้เปลี่ยนแปลง และคลิกปุ่ม "Bulk Change" ในช่องดรอปดาวน์ เลือก "Shipping Preset" แล้วเลือก "Change To" เลือกค่าที่ตั้งไว้ใหม่ซึ่งคุณได้สร้างขึ้น และคลิก "Assign"


หากต้องการแก้ไขนโยบายการคืนสินค้าบนประกาศขายสินค้าที่ใช้งานอยู่โดยใช้ Blackthorne ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

 • หากคุณใช้การตั้งค่าการชำระเงินที่มีชื่อระบุไว้ ให้ไปที่ Tools/Options > Presets > Payment Presets เลือกแท็บ Returns เลือก "I do not accept returns" หากคุณไม่ยอมรับคืนสินค้า หรือเลือก  "I accept returns" หากคุณยอมรับคืนสินค้า ซึ่งในกรณีนี้ ให้ระบุรายละเอียด ("Item must be returned within" ฯลฯ) คลิก OK คุณจะได้รับตัวเลือกให้อัพเดตประกาศขายสินค้าที่ใช้งานอยู่ของคุณโดยใช้ค่าการขนส่งที่ตั้งไว้ เลือก OK/Yes
 • หากคุณไม่ได้ใช้การตั้งค่าการชำระเงินที่มีชื่อระบุไว้ ให้แก้ไขค่าการชำระเงิน “แบบกำหนดเอง (Custom)” ที่ตั้งไว้ ซึ่งปรากฏอยู่ในสินค้าแต่ละชิ้นและประกาศขายสินค้า แล้วเลือก "I accept returns" หรือ "I do not accept returns” บนแท็บ Returns  คุณสามารถเร่งให้กระบวนการดำเนินการได้เร็วขึ้นโดยสร้างค่าการชำรเงินที่ตั้งไว้ใหม่ โดยใช้ระยะเวลาในการบรรจุหีบห่อภายในประเทศที่ถูกต้องในใน Tools/Options > Presets > Payment Preset จากนั้น เลือกประกาศขายที่ค้าที่ใช้งานอยู่ (Monitor Listings view > Running folder) ที่คุณต้องการให้เปลี่ยนแปลง และคลิกปุ่ม "Bulk Change" ในฟิลด์แบบดรอปดาวน์ เลือก "Payment Preset" แล้วเลือก "Change To" เลือกค่าที่ตั้งไว้ใหม่ซึ่งคุณได้สร้างขึ้น และคลิก "Assign"


ฉันจะเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายการคืนสินค้าและระยะเวลาในการบรรจุหีบห่อในประกาศขายสินค้าของฉันโดยใช้โปรแกรมจัดการการขาย (Selling Manager) ได้อย่างไร
ในการแก้ไขนโยบายการคืนสินค้าและระยะเวลาในการบรรจุหีบห่อบนประกาศขายสินค้าที่ใช้งานอยู่โดยใช้โปรแกรมจัดการการขาย (Selling Manager) ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

 • คลิก MY eBay ที่ด้านบนของหน้าอีเบย์ อาจมีการขอให้คุณลงชื่อเข้าใช้
 • ที่ใต้แท็บ Activity ให้เลื่อนลงไปหาเมนูโปรแกรมจัดการการขาย และคลิก “Active”
 • ในตารางประกาศขายสินค้าที่ใช้งานอยู่ ให้เลือกประกาศขายสินค้าทีละประกาศ หรือเลือกทั้งหมดโดยคลิกที่กล่องที่ด้านบน ทางด้านซ้ายของคำว่า “Title”
 • คลิกปุ่ม “Edit”
 • ในหน้าแก้ไขประกาศขายสินค้า ให้เลือกฟิลด์ที่ต้องการแก้ไข ระยะเวลาในการบรรจุหีบห่อจะมีตำแหน่งอยู่ในส่วนค่าขนส่งภายในประเทศ นโยบายการคืนสินค้าอาจมีตำแหน่งอยู่ใต้ส่วนข้อมูลประกาศขายสินค้าเพิ่มเติม
 • เลือกว่าคุณต้องการแก้ไขประกาศขายสินค้าทีละประกาศ (ทำการเปลี่ยนแปลงกับประกาศขายสินค้าต่างๆ) หรือแก้ไขหลายรายการพร้อมกัน (ทำการเปลี่ยนแปลงอย่างเดียวกันกับประกาศขายสินค้าทั้งหมดพร้อมๆ กัน) จากนั้น คลิก Continue
 • ในหน้าจอถัดไป ให้แก้ไขประกาศขายสินค้าของคุณโดยเลือกระยเวลาในการบรรจุหีบห่อจากเมนูแบบดรอปดาวน์ ใช้ปุ่มตัวเลือกเพื่อระบุว่าคุณยอมรับคืนสินค้าหรือไม่ หากคุณยอมรับคืนสินค้า ให้กรอกข้อมูลตามที่กำหนด
 • คลิก Continue ตรวจสอบการแก้ไข และส่ง

หากประกาศขายสินค้าใดของคุณเป็นประกาศขายสินค้าแบบกำหนดเวลาไว้ (ซึ่งไม่ได้เป็นแบบ Live) ให้เลือก “Scheduled” แทน “Active” จากเมนูโปรแกรมจัดการการขาย (Selling Manager) และดำเนินการตามขั้นตอนเดียวกัน

ฉันจะเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายการคืนสินค้าและระยะเวลาในการบรรจุหีบห่อในประกาศขายสินค้าโดยใช้เทอร์โบลิสเตอร์ได้อย่างไร
ในการแก้ไขฟิลด์นโยบายการคืนสินค้าและระยะเวลาในการบรรจุหีบห่อบนประกาศขายสินค้าที่ใช้งานอยู่ของคุณโดยใช้เทอร์โบลิสเตอร์ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

 • เปิดใช้งาน เทอร์โบลิสเตอร์ แล้วคลิกที่ "Listing Activity" บนด้านซ้ายของหน้าจอเทอร์โบลิสเตอร์ของคุณ

 • คลิกที่ "Active Listings"


  ข้อสำคัญ: หากต้องการแก้ไขสินค้าหลายรายการพร้อมกันด้วยเทอร์โบลิสเตอร์ ให้เลือกหลายรายการโดยกด Shift หรือ CTRL ค้างไว้ในระหว่างเลือกประกาศขายสินค้าแต่ละประกาศจากตาราง แล้วคลิก "Edit > Edit Multiple Items"
 • คลิกปุ่ม "Synchronize" ที่ด้านบนของหน้าจอ หมายเหตุ: ปล่อยให้เฉพาะช่อง "Active and Scheduled Listings" ถูกกาเลือกไว้

 • คลิกปุ่ม “Synchronize Now”

 • ดับเบิลคลิกที่สินค้าของคุณ
 • ดำเนินการเปลี่ยนแปลง
 • คลิกปุ่ม “Save”

 • คลิกปุ่ม "Synchronize" ที่ด้านบนของหน้าจอ อีกครั้งAbout eBay | Announcements | Security Center | Policies | Site Map | Help