export.ebay.co.th
ยินดีต้อนรับสู่อีเบย์
อีเบย์คืออะไร?
อีเบย์ทำงานอย่างไร?
ทำไมต้องอีเบย์?
ใครขายของบน อีเบย์ บ้าง?
สินค้ายอดนิยมบนอีเบย์
แนวคิดในการขาย
เริ่มต้นซื้อขาย
ก่อนการขาย
ปิดการขาย
กฎและนโยบายที่สำคัญ
ชุดเครื่องมือเริ่มต้นสำหรับนักขาย
หลักสูตร OnRamp สำหรับนักขาย
สัมมนาและการอบรม
เพย์พาล
มหาวิทยาลัยอีเบย์
ผู้ช่วยการค้า
ชุมชนอีเบย์
ขยายธุรกิจของคุณด้วยเครื่องมือจากอีเบย์
 
กลยุทธ์เพื่อความสำเร็จ
กฎและนโยบายที่สำคัญ
นโยบายที่สำคัญเหล่านี้สรุปเฉพาะสาระสำคัญเพื่อให้คุณใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น กฎและนโยบายทั้งหมดในปัจจุบันนั้นอยู่ที่หัวข้อ กฎและนโยบายที่สำคัญ บน eBay.com

กฎและนโยบายการขายสินค้าบนอีเบยคืออะไร?
นโยบายของอีเบย์คือกฎต่างๆ ที่ช่วยให้แน่ใจว่าการซื้อขายบนชุมชนอีเบย์นั้นปลอดภัย ยุติธรรม และเพลิดเพลินสำหรับทุกคน ในฐานะผู้ขาย คุณจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและทำความเข้าใจกับนโยบายการขายของอีเบย์ และกฎหมายข้อบังคับต่างๆ ที่บังคับใช้ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงสำหรับผู้ใช้ และ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกฎสำหรับผู้ขาย

นโยบายและคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าโดยเฉพาะได้แก่:

  • สินค้าที่ห้ามขายหรือจำกัดการขาย ― สินค้าใดที่ประกาศขายไม่ได้ ข้อจำกัดของอีเบย์ยึดตามกฎหมายของประเทศและรัฐต่างๆ รวมถึงกฎหมายลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้า แต่อย่างไรก็ตาม ข้อห้ามต่างๆ ในการขายสินค้าที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งหรือสินค้าที่มีความละเอียดอ่อนนั้นอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเสมอไป ข้อจำกัดเหล่านี้สร้างขึ้นจากข้อมูลของผู้คนในชุมชนอีเบย์ ก่อนประกาศขายสินค้าของคุณ คุณควรตรวจสอบ นโยบายสินค้าที่ห้ามขายหรือจำกัดการขาย เพื่อดูรายการว่าสินค้าใดที่ห้ามขายบนอีเบย์

  • แนวทางปฏิบัติในการประกาศขาย – สิ่งที่ไม่สามารถทำได้ในประกาศขายสินค้า เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การค้าขายที่ปลอดภัย ยุติธรรม และเพลิดเพลิน อีเบย์ได้กำหนดมาตรฐานชุมชนและคำแนะนำต่างๆ ในการประกาศขายสินค้ารวมถึงข้อมูลต่างๆ สำหรับชุมชนเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงการห้ามการประพฤติเสื่อมเสีย, ใช้ HTML และ JavaScript และ การทำลิงค์ นโยบายการประกาศขายสินค้าของอีเบย์ยังช่วยให้คำแนะนำในการประกาศขายและเขียนคำอธิบายสินค้าบางชนิด ตัวอย่างเช่น ห้ามใช้ชื่อแบรนด์เนมหรือคำอื่นๆ เพื่อดึงดูดผู้ซื้อมายังประกาศขายสินค้า (เรียกว่าการสแปมคำสำคัญ) นโยบายการประกาศขายสินค้ายังห้ามดำเนินการต่างๆ ที่เป็นการจงใจเลี่ยงค่าธรรมเนียม คุณควรทำความคุ้นเคยกับ นโยบายประกาศขายสินค้า ของอีเบย์ก่อนขายสินค้า

  • การปิดการขาย – สิ่งที่ไม่อนุญาตให้ทำได้ระหว่างการซื้อขาย ตัวอย่างเช่น เราไม่อนุญาตให้รับชำระเงินและส่งสินค้าที่ต่างจากที่อธิบายสินค้าไว้อย่างมาก ดูตัวอย่างและรายละเอียดได้ที่นโยบาย ผู้ขายไม่มีประสิทธิภาพ

การฝ่าฝืนนโยบายของอีเบย์อาจจะเกิดผลตามมาได้หลายอย่างรวมไปถึง:

  • การยกเลิกรายการประกาศขายของคุณ

  • ยึดค่าธรรมเนียมรายการประกาศขายที่ถูกยกเลิก

  • การจำกัดสิทธิการใช้งานแอคเคานต์ของคุณ

  • สูญเสียสถานะ PowerSeller

  • การระงับใช้งานแอคเคานต์

เมื่อมีการละเมิดนโยบาย อีเบย์จะอีเมล์แจ้งผู้ขายและผู้ประมูล ว่าการประกาศขายสินค้าถูกปิดลงแล้ว การศึกษานโยบายการขายของอีเบย์ก่อนประกาศขายสินค้าช่วยให้คุณไม่ละเมิดกฎ (และกฎหมาย) โดยไม่ได้ตั้งใจ นโยบายการขายสินค้าของอีเบย์นั้นได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับตลาด ชุมชน และปัญหาด้านความปลอดภัย ดังนั้นคุณควรตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างๆ เป็นประจำ


 

About eBay | Announcements | Security Center | Policies | Site Map | Help